Proroctwo manny Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Proroctwo manny
20 kwietnia 2021

Proroctwo manny

Wtorek, III Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa:
«Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”».
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu».
Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!»
Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».

(J 6, 30-35)


Izraelici mogli w krótszym czasie dojść do Ziemi Obiecanej, ale Bóg się nie śpieszył. Karmił swój lud na pustyni i prowadził go wytrwale. Gdy Egipcjanie zostali pokonani w wodach morza, lud wybrany ruszył na pustynie i zaczął szemrać. Bóg w cudowny sposób zsyła chleb z nieba. Niektórzy sceptycy sądzą, że była to naturalna substancja wydzielana przez tamaryszek, lub przez owady żyjące na tej roślinie. Manna mogła być przechowywana w określony sposób i miała wyraźny smak placka z miodem (Wj 16, 31). Manna jest jednym z najbardziej pamiętanych wydarzeń Starego Testamentu, cudowny chleb z nieba, znak Bożej wierności i przedsmak Ziemi Obiecanej. W późniejszym czasie stanie się znakiem nowego wyjścia i przyjścia Mesjasza. W myśli żydowskiej manna jest pożywieniem doskonałym, nieskażonym przez grzech pierwszych rodziców. Jest ona drogą powrotu do utraconego raju.

Mojżesz jako pierwszy dał mannę ludowi, tak samo nowy Mojżesz – Mesjasz sprowadzi na ziemię chleb z nieba. Żydzi rozmawiający z Jezusem byli przekonani, że Bóg po raz kolejny ześle mannę w sposób cudowny i to będzie znak Mesjasza. Jezus wypełnił tą zapowiedz i sam jest dla nas Chlebem Życia.

W modlitwie Ojcze nasz prosimy o chleb powszedni, ale on nie oznacza racji żywnościowej koniecznej do przeżycia dzisiejszego dnia, oznacza chleb nadprzyrodzony, który jest niezbędny by być zanurzonym w sercu Boga. Szósty rozdział Ewangelii św. Jana to najdłuższa nauka Jezusa o prawdziwym pokarmie, dzięki któremu żyjemy na wieki. W Biblii jest jeszcze tylko jedno miejsce, gdzie jest mowa o takim doświadczeniu, to mowa o drzewie życia rosnącym w ogrodzie Eden. Tak jak owoce tego drzewa dawały życie wieczne, tak spożywanie Eucharystii zachowuje nas na wieczność.

Żydzi odrzucili Jezusa, ponieważ nie dostrzegli Jego Boskiego pochodzenia, sądzili Go tylko po ludzkich pozorach, podobnie Jego uczniowie nie uwierzyli w nauczanie o Eucharystii, bo nie rozumieli nadprzyrodzonego charakteru nowej manny z nieba. Nie rozumieli, że Jezus chce im dać swoje zmartwychwstałe ciało i krew, w cudowny sposób obecne pod zasłoną chleba i wina. Bóg ciągle karmi na uczcie eucharystycznej.

——————————-

ks. Łukasz Stachura MS – duszpasterz parafii p.w. MB Saletyńskiej w Mrągowie

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "