Prawo i miłość Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Prawo i miłość
21 sierpnia 2020

Prawo i miłość

Piątek, XX Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie św. Piusa X, papieża

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»
On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

(Mt 22, 34-40)


W życiu publicznym, gospodarczym, towarzyskim a niestety także religijnym, kościelnym, pytamy przede wszystkim o prawo. Jakie jest prawo. Co czego mam prawo, jakie mam przywileje, co mi gwarantuje prawo, konstytucja, umowa o pracę, itp.

Także dzisiejsza Ewangelia dotyka tego właśnie tematu. Które przykazanie (prawo) jest najważniejsze.
Ale czy to coś złego pytać o prawo, o przepisy, o regulacje dotyczące życia codziennego? Wcale nie. Tylko musi być spełniony jeden, podstawowy warunek. Cel. Czemu a raczej komu maja służyć te przepisy. Dobru wspólnemu, rozwojowi osobowemu, wzrostowi duchowemu? Czy raczej mojemu ego, mojej wygodzie, mojemu interesowi?

A przede wszystkim kogo uważam za prawodawcę, autora tego prawa? Jeśli samego siebie, lub mnie podobnych w myśleniu i oczekiwaniach w stosunku do tego prawa, to na pewno nic z tego nie wyniknie dobrego. A jeśli przyznam absolutne pierwszeństwo Bogu, Stworzycielowi wszystkiego, oraz Jezusowi, jedynemu Zbawicielowi całego świata, to wówczas każde prawo będzie dobre, będzie pożyteczne, będzie służyło dobru.

Zasada jest prosta. Najpierw Bóg potem człowiek. A o ile człowiek, to zawsze najpierw Bóg. Problem polega na tym, że zarówno na poziomie indywidualnym jak i ogólnym, religijnym i społeczno-politycznym, o tym zapominamy lub co gorzej, chcemy udowodnić, iż można zmienić kolejność lub pominąć Boga. I to się wciąż i obecnie dzieje w historii ludzkości.

Panie, daj mi zrozumieć i zaakceptować Twoją odpowiedź na wciąż powracające we mnie i w nas wszystkich pytanie: Które przykazanie jest najważniejsze?

——————————-

ks. Henryk Kuman MS – duszpasterz, pracuje w Rzeszowie

——————————-