Prawdziwy nauczyciel Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Prawdziwy nauczyciel
15 marca 2022

Prawdziwy nauczyciel

Wtorek, II Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, II

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą.
Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.
A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.
Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony».

(Mt 23, 1-12)


Adresatami dzisiejszej mowy Jezusa jest tłum i uczniowie. Tłumy i uczniowie przedstawiają wspólnotę Kościoła, wezwaną do słuchania Słowa, ale również do rozeznawania prawdziwego nauczyciela od faryzeusza. Jezus ostrzega rzesze swoich uczniów przed uczonymi w Piśmie i faryzeuszami. Uzurpowali sobie miejsce Mojżesza, który uwolnił lud z niewoli egipskiej i przekazał im Dziesięć Słów życia od Jahwe.

Jezus wzywa wiernych, by „czynili i zachowali” wszystko, co mówią im ci nauczyciele, lecz by uważali, aby nie naśladować przykładu ich życia. Przyczyną jest to, że wielu spośród nich to obłudnicy, którzy nie czynią tego, czego nauczają. Uczą bardzo rygorystycznego podejścia do szabatu, czystości rytualnej, postu, bez uwzględnienia trudności, jakie te wymagania sprawiają ludowi.

Inaczej jest w przypadku Jezusa, który ofiarowuje swym uczniom jarzmo „słodkie” i brzemię „lekkie”. Jezus jest tym, który udziela uczniom Ducha Świętego, i w ten sposób uzdalnia ich do przestrzegania Jego prawa.

Jezus zaprasza swoich uczniów do pokory, która jest czymś kluczowym w posłudze. Nie ubiór, nie prestiż społeczny, nie stanowisko czy tytuł, stanowią o ich misji, ale posiadanie tego samego Ducha, który uzdalnia ich do wypełnienia najwyższego prawa jakim jest miłość.

——————————-

ks. Zbigniew Wal MS – duszpasterz Centrum Pojednania w Dębowcu

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "