Prawda was wyzwoli Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Prawda was wyzwoli
9 listopada 2020

Prawda was wyzwoli

Poniedziałek, XXXII Tydzień zwykły, Rok A, II

Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów.
Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.
Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska». Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pożera Mnie».
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?»
Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo».
Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego Ciała.
Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

(J 2, 13-22)


Matka i Głowa Wszystkich Kościołów Miasta i Świata – tak brzmi tytuł Bazyliki Laterańskiej Najświętszego Zbawiciela św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Rzymie, której rocznicę poświęcenia dziś obchodzimy.

A zatem Matka i Głowa, ta, która rodzi i ta, która przewodzi.

Słowo z I czytania z Księgi proroka Ezechiela ukazuje scenę, gdy spod świątyni wypływa woda słodka i zalewa świat. Jest to symboliczny obraz prawdy (oczywiście, jest to jedna z interpretacji), która rozprzestrzenia się od czystego źródła i ogarnia świat, aby wyprzeć czy oczyścić wody gorzkie kłamstwa.
Jakże ten obraz jest dziś aktualny (!). Choćby w kontekście protestu zwolenników aborcji, gdzie wody gorzkie kłamstwa próbują pod hasłem, że dziecko poczęte to nie człowiek, że nie ma prawa do życia, zalać dusze wierzących i niewierzących w naszej ojczyźnie – o świecie nie wspominając.

Dlatego tak ważny jest głos płynący z serca Kościoła i od głowy (woda słodka prawdy) – od papieża i od pasterzy polskiego Kościoła: Tak, życie zaczyna się od poczęcia, życie jest święte, każdy człowiek ma prawo do życia!!!

Druga z myśli to oczyszczenie świątyni – chodzi o oczyszczenie serca człowieka, który jest świątynią Ducha Świętego, z tego, co nieczyste i o oczyszczenie Kościoła, Ciała Chrystusa, instytucji z tego, co plugawi ten Kościół od środka – ze wszystkich grzechów raniących i niszczących Kościół – pedofilii, przywiązania do pieniędzy, dążenia do władzy, układów ze światem.

Pozwólmy Panu Jezusowi, aby oczyścił nas, Jego Kościół, Oblubienicę, za którą przelał Krew. Ma do tego prawo…

——————————-

ks. Jacek Sokołowski MS – duszpasterz w Olsztynie

——————————-