Prawda was wyzwoli Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Prawda was wyzwoli
24 marca 2021

Prawda was wyzwoli

Środa, V Tydzień Wielkiego Postu, Rok B, I

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».
Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”»
Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca».
W odpowiedzi rzekli do niego: «Ojcem naszym jest Abraham».
Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego».
Rzekli do Niego: «My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga».
Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał».

(J 8, 31-42)


W dzisiejszej liturgii słowa Bożego Jezus mówi: „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Jest to zdanie, które zaprasza nas do poznania, kim tak naprawdę jesteśmy. Zaraz później Chrystus akcentuje grzech, wskazując jednocześnie, że jest on przyczyną naszej ludzkiej niewoli.

Wielki Post jest czasem, kiedy Bóg chce nas wyprowadzać z naszego grzechu, z naszych zniewoleń. Pragnieniem Boga jest to, by człowiek na nowo stał się wolny od zła i dlatego zostaje posłany Jezus Chrystus, aby zbawiać, uwalniać, wyprowadzać z niewoli do wolności.

Warto zadać sobie dziś pytanie: co jest moją niewolą? Jaką rzeczywistość życia chcę zawierzyć Bogu? W jakiej przestrzeni czuję się jeszcze niewolnikiem, a pragnę być synem, domownikiem w domu Ojca? Miejsce rozpoznane jako choroba może zostać wówczas poddane uzdrawiającej, wyzwalającej łasce Chrystusa.

——————————-

ks. Maciej Wilczek MS – duszpasterz w Warszawie

——————————-