Pragniesz cudu? Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Pragniesz cudu?
16 marca 2021

Pragniesz cudu?

Wtorek, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok B, I

Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy.
W Jerozolimie zaś jest przy Owczej Bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych.
Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: «Czy chcesz wyzdrowieć?»
Odpowiedział Mu chory: «Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną».
Rzekł do niego Jezus: «Wstań, weź swoje nosze i chodź!» Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził.
Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: «Dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy».
On im odpowiedział: «Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje nosze i chodź». Pytali go więc: «Cóż to za człowiek ci powiedział: Weź i chodź?» Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest; albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu.
Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: «Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło». Człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat.

(J 5, 1-16)


Przy sadzawce Betesda było wielu chorych, ale Jezus zatrzymał się tylko przy jednym i tylko jednego uzdrowił. Czy chcesz stać się zdrowym? Te słowa z dzisiejszej Ewangelii mogą stać się dla każdego z nas mottem na drugą połowę Wielkiego Postu. Okres nawrócenia, który teraz przeżywamy ma nas doprowadzić do duchowego uzdrowienia. Ma się z nami stać to samo, co dokonało się z chorym od 38 lat człowiekiem. Ewangelista specjalnie nie opisuje choroby, na którą cierpiał, aby każdy z nas mógł się odnaleźć w tej postaci ze swoją własną dolegliwością, chorobą czy paraliżem.

Chory na pytanie Jezusa czy chce być zdrowy nie odpowiada Jezusowi jasno: „Tak, chcę być uzdrowiony!”, ale zamiast tego opisuje swoje trudności i przeszkody w dojściu do uzdrawiających wód sadzawki. Czy tłumaczenie chorego nie brzmi znajomo? Ile razy usprawiedliwialiśmy się, że nic w naszym życiu się nie może zmienić bo tak mi ciężko, źle, samotnie, bo jakby inni byli lepsi, bardziej pomocni to może wtedy…..

Wielki Post do czterdziestodniowa droga do Paschy Jezusa: Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Warto dziś odrzucić nasze pomysły i oczekiwania, a dać się Jemu poprowadzić.

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – duszpasterz w Sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu

——————————-