Pozorna czystość Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Pozorna czystość
13 października 2020

Pozorna czystość

Wtorek, XXVIII Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem.
Na to Pan rzekł do niego: «Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości.
Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste».

(Łk 11, 37-41)


Słuchając odczytywanych w ostatnim okresie fragmentów Ewangelii wg św. Łukasza warto sobie ciągle przypominać, że opisują one sceny i rozmowy Jezusa w drodze do Jerozolimy. Po odkryciu, że ich mistrz jest oczekiwanym Mesjaszem uczniowie zostali przez Niego wezwani na drogę paschalną. Nie wystarczy bowiem widzieć w Nim rozwiązującego codzienne problemy cudotwórcę. Trzeba razem z Nim przejść do nowego życia.

Opisywana scena jest jedną z siedmiu scen posiłków, w których uczestniczył Jezus wg Ewangelii Łukaszowej i drugą z trzech, które miały miejsce w domach faryzeuszów. Ucztowanie i zaspakajanie głodu jest jednym z głównych wątków przewijających się przez całą Biblię. Począwszy od owocu, który zerwała Ewa w raju aż po opisaną w Apokalipsie ucztę godów Baranka Biblia wciąż na nowo uświadamia nam jak ważnym motorem naszego postępowania jest zaspokajanie swoich rozmaitych pragnień i głodów. W ten świat naszych pragnień zapraszamy również Boga, choć najczęściej oczekując od Niego postawy sługi, który te pragnienia winien zaspokajać. Jezus faktycznie dotyka naszych pragnień, ale nie po to, by spełnić nasze oczekiwania.

Uczty u faryzeuszów są dla Jezusa świetną okazją do pokazywania powierzchowności naszego życia. Usiłując zachować swoją władzę i wpływy na społeczność Izraela faryzeusze sprowadzili religię do formy teatru, w której ważne jest jedynie to, co zewnętrzne. Religia rytuałów i zewnętrznych gestów nikogo nie zadowala. Wychowani w lęku przed opinią ludzką i odrzuceniem często ograniczamy relację z Bogiem do zachowania przepisów o spowiadaniu się raz w roku, chodzeniu do Kościoła i modlitwie rano i wieczorem. Takie postępowanie faktycznie zazwyczaj zapewnia nam opinię rzetelnych katolików, ale w nas samych pozostawia wrażenie, że religia jest uciążliwym dodatkiem do prawdziwego życia. Prawdziwe życie to zniszczone relacje, problemy w pracy i rozmaite nieszczęścia nawiedzające życie naszych bliskich. Dobre wrażenie, które robimy na innych w żaden sposób nie pomaga w rozwiązaniu tych problemów. Wręcz przeciwnie rodzi poczucie osamotnienia i pustki. Dlatego Jezus zaprasza faryzeuszów do odkrycia, że mają wnętrze, w które Bóg chce wkroczyć ze swoją uzdrawiającą mocą.

Faryzeusze stanowili opozycję względem Jezusa i mogą symbolizować opór, który rodzi się w nas w momencie, gdy chcemy prowadzić życie duchowe. Próba zajrzenia do swojego wnętrza często rodzi obawę przed tym, co możemy w nim odkryć. „Zdzierstwo i niegodziwość”, które tam odkrywamy budzą niechęć. Dla uleczenia tych chorób nie wystarczy przyodziać się w płaszcz pozorów. Tam jest potrzebna prawdziwa operacja na otwartym sercu. Stąd w nas tyle buntu. Stąd wolimy w czasie spowiedzi przyznać się do niezachowywania piątkowego postu lub przeklinaniu niż powiedzieć o bolesnych problemach i grzechach oddzielających nas od Boga i naszych bliskich. Jezus nie zadowala się jedynie dobrym wrażeniem. Chce uzdrawiać nasze poranione i obolałe serca, by dać nam prawdziwe szczęście.

——————————-

ks. Marcin Ciunel MS – Rektor WSD Księży Saletynów, Kraków

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "