Poznaj Jezusa i głoś Ewangelię Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Poznaj Jezusa i głoś Ewangelię
23 września 2022

Poznaj Jezusa i głoś Ewangelię

Piątek, XXV Tydzień zwykły, Rok C, II

Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»
Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».
Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».
Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

(Łk 9, 18-22)


Uczniowie rozpoznają w Jezusie Mesjasza. Zaraz po wyznaniu wiary Chrystus nakazuje im zachować milczenie w tej sprawie. Mają to „odkrycie” zachować dla siebie. Patrząc na historię zbawienia nasza sytuacja jest inna niż uczniów, którzy mieli za zadanie zachować „tajemnicę mesjańską” do czasu zmartwychwstania Jezusa. Jako wierzący w Jezusa jako Boga i Zbawiciela jesteśmy wezwani do głoszenia światu kim On jest.

Korzystając jednak z obrazu zawartego w dzisiejszej Ewangelii warto zastanowić się jak i kiedy głosić prawdę o Jezusie i co najważniejsze – jakiego Jezusa mamy głosić? To pytanie automatycznie rodzi kolejne – na ile poznałem Chrystusa? Czy jestem blisko Niego i czy wiem jaki On jest?

To pytanie dotyka zarówno prawd przekazywanych w katechezie, ale również, a może przede wszystkim, mojego osobistego doświadczenia spotkania z Nim. Apostołowie nie mogli jeszcze głosić w pełni Dobrej Nowiny, bo nie poznali całej historii dzieła Jezusa i nie rozumieli Jej do końca. Dopiero śmierć i Zmartwychwstanie Mistrza oraz spotkanie z Jezusem uwielbionym po męce uzdolniło ich do misji. To dotyczy również nas. Kiedy decyduję się głosić Jezusa innym muszę Go najpierw poznać. Sama wiedza nie wystarczy. Będzie to oschłe przekazywanie informacji. Warto skonfrontować się ze słowami „wstrzymującymi” wyjawienia prawdy jakie Jezus kieruje do uczniów.

Odpowiedz sobie na pytania: „czy znam Zbawiciela osobiście?”, „czy poznałem go jako uwielbionego, który oddał za mnie swoje życie?”. Innymi słowy: „jaka jest moja historia relacji z Nim, jak On działa w moim życiu?”. Odpowiedzi są niezbędne, aby autentycznie głosić światu że prawdziwie Jezus jest Mesjaszem.

——————————-

ks. Piotr Grudzień MS – duszpasterz w Rzeszowie

——————————-