Poznać, zrozumieć, przyjąć Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Poznać, zrozumieć, przyjąć
5 sierpnia 2021

Poznać, zrozumieć, przyjąć

Czwartek, XVIII Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
Odtąd zaczął Jezus Chrystus wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».

(Mt 16, 13-23)


Dziś Jezus zapytałby uczniów: co się o mnie pisze i mówi w mediach? Osoba, o której piszą gazety, która udziela wywiadów dla radia lub telewizji jest znana i może odgrywać pewną role w życiu społecznym. Niezależnie czy ktoś z nią sympatyzuje czy nie – nikt nie przeczy jej istnieniu. O istnieniu Jezusa wiedziano powszechnie w Izraelu i dla wielu był kimś wielkim i godnym podziwu. Pewna część nienawidziła Go. Dlatego uczniowie informują Jezusa o różnych opiniach na Jego temat. To pierwsze pytanie, jest pytaniem o znajomość Jezusa. I jest to jakby pierwszy stopień wiary.

Następne pytanie: „A wy za kogo mnie uważacie” jest pytaniem o zrozumienie Jego nauki. Jeśli rzeczywiście sądzicie, że jestem Synem Człowieczym, to uzasadnijcie dlaczego? Czy rozumiecie moje intencje, moje przesłanie? Piotrowi spontanicznie wyznającemu: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” wydaje się, że rozumie swojego Mistrza. Ale Jezus natychmiast weryfikuje jego pewność siebie i w bardzo ostrych słowach uzmysławia słuchającym kim naprawdę On jest. Na Jezusa nie można inaczej patrzeć niż przez pryzmat Boga i jednocześnie jak na Boga, który do Zmartwychwstania ma dojść przez krzyż, cierpienie i śmierć.

Można wskazać trzy stopnie wiary: poznanie, zrozumienie i przyjęcie. Są wśród chrześcijan znawcy Biblii i historii Kościoła ale nie potrafią przyjąć w całości i bezwarunkowo kerygmatu naszego Zbawiciela. Można pisać i głosić wielkie słowa na temat religii, Boga, a przyjaźni z Jezusem zupełnie nie mieć. „Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz – lecz także i złe duchy wierzą i drżą” (Jk 2,19).

Refleksja nad dzisiejszą Ewangelią skłania nas do stwierdzenia, że my też poniekąd jesteśmy Piotrami, bo tak często przyłapujemy się na tylko ludzkim myśleniu i postępowaniu.

Módlmy się, by nigdy nie być Jezusowi zawadą.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty Saletynów w Balzers (Lichtenstein)

——————————-