Poznać prawdę Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Poznać prawdę
2 kwietnia 2022

Poznać prawdę

Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, II

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid?» I powstał w tłumie rozłam z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki.
Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: «Czemu go nie pojmaliście?»
Strażnicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek».
Odpowiedzieli im faryzeusze: «Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty».
Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: «Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni?»
Odpowiedzieli mu: «Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei».
I rozeszli się – każdy do swego domu.

(J 7, 40-53)


Jan Chryzostom opisuje postawę faryzeuszów jednym zdaniem: Ci ludzie nie mieli żadnego interesu w tym, by poznać prawdę.

Jezus jest Prawdą, która wyzwala, jednak nie wszyscy chcą być wyzwoleni. Dla niektórych prawda jest absolutnie niewygodna, zagrażająca ich własnej pozycji, obnażająca nieuczciwość i wewnętrzne pogmatwanie. Czasem wyzwolenie dokonuje się przez wytrącenie oręża z ręki, przyznanie się do trwania w błędzie, kapitulację. Potrzeba do tego dużej odwagi. Nie jest to łatwe, jednak ten kto się podda, stanie się zwycięzcą.

Prawda wskazuje Drogę i daje Życie. Tym razem już prawdziwe, proste i wolne. Jedyne źródło życia w obfitości.
Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej modli się pieśnią:

Daj mi siłę Twą, abym stał się bezsilny,
Daj mi swoją moc, abym stał się łagodny,
Daj mi mądrość swą, abym stał się prosty,
Daj bogactwo Twe, abym stał się ubogi,

Daj mi radość swą, bym potrafił się smucić
Daj sprawiedliwość Twą, bym potrafił nie walczyć
Daj mi słowa Twe, abym umiał zamilknąć
Daj mi życie Twe, abym umiał umierać

Duchu Święty przyjdź,
Duchu Święty przyjdź
Niech stanie się cud przemiany serca!

Niech cud przemiany dokona się także i w nas – byśmy nigdy nie bali się prawdy niewygodnej, ale przyjęli ją ku wyzwoleniu serca. Nawet gdybyśmy mieli stracić wpływy, pozycję, pieniądze, prestiż. Jezus daje w zamian coś o wiele cenniejszego. Mamy odwagę na taką zamianę?

——————————-

ks. Marek Koziełło MS – redaktor naczelny dwumiesięcznika Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej “La Salette”

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "