Pożądliwość Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Pożądliwość
12 czerwca 2020

Pożądliwość

Piątek, X Tydzień zwykły, Rok A, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.
Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.
Powiedziano też: „Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa».

(Mt 5, 27-32)


Kto dzielnie walczy z pożądliwościami ciała oraz z mocami demonicznymi, niech prosi o czyste serce i prawego ducha, aby oczyszczony z nieprawych myśli stał się duchowym, świecącym kosmosem.

(św. Maksym Wyznawca)

W każdym z nas jest pożądliwość. Jak jest ważne być świadomym własnych słabości! Wielką łaską jest widzieć w sobie pożądliwość, która rodzi się w sercu.

Św. Franciszek
Kiedyś św. Franciszek z Asyżu powiedział do brata: „Ty uważasz, że ja jestem święty. Mógłbym jednak zaraz dzieci płodzić z ladacznicą, gdyby Chrystus mnie nie powstrzymywał”.

Jezus o pożądliwości mówi w Kazaniu na Górze: „Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa”(Mt 5,28). Jezus nie mówi: Nie patrz! Ale mówi: Nie patrz pożądliwie!

Herod
Święty Augustyn napisał: „Każdego kusi pociąg i przynęta pożądliwości. A dopiero potem, gdy pożądliwość owoc wydaje, rodzi grzech, a grzech dokonany rodzi śmierć”. Pożądliwość prowadzi do używania drugich. Ten, kto kocha, w relację z drugim wnosi miłość. Przykładem jest Zacheusz, który połowę swego majątku rozdaje ubogim. Miłość jest darem, która czyni zdolnym do dawania życia. Na przykład król Herod, idąc za swoją pożądliwością, wybrał śmierć, a nie życie.

Józef Egipski
Pożądliwość możemy zwyciężać łaską Bożą i takim przykładem jest Józef Egipski, o którym pewien midrasz tak wychwala: „Umiałeś zapanować nad swoim pożądaniem i odsunąć się od żony Potifara, dlatego dostałeś ode Mnie władzę; odmówiłeś posłuchania żony Potifara, wiec teraz oni będą słuchać ciebie; porzuciłeś swoje ubranie w jej rękach (choć wiedziałeś, ze stanie się źródłem oskarżeń), za to zostałeś uhonorowany królewskimi szatami; nie ugiąłeś swej szyi przed grzechem, wiec teraz zawiesiłem na niej ręką faraona złoty łańcuch; nie skierowałeś swoich nóg ku grzesznemu celowi, więc teraz obwożą cię w królewskim wozie; twoje myśli pozostały czyste i dlatego zostałeś uznany za mądrego człowieka”.
Bez pomocy łaski Bożej i bez działania Ducha Świętego pożądliwość będzie w nas zwyciężać.

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "