Powtórne narodziny Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Powtórne narodziny
30 kwietnia 2019

Powtórne narodziny

Wtorek, II Tydzień Wielkanocny, Rok C, I
Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.
Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec».

(J 12, 24-26)


Każdego z nas Bóg zaprasza do otwarcia się na nowość życia, którą przynosi Zmartwychwstanie Chrystusa. Tajemnica misterium paschalnego całkowicie odmienia smutną rzeczywistość grzechu i beznadzieję śmierci. Od tej pory śmierć zostaje unicestwiona i staje się powtórnymi narodzinami – tym razem dla nieba i dla tego wszystkiego, co niebiańskie. Od momentu zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, nie musimy być niewolnikami naszych grzechów i słabości, bo On sam przywrócił nam wolność.

Na powtórne narodziny nie musimy czekać aż do schyłku swojego życia. Ten cud może rozpocząć się już dzisiaj. Potrzeba jedynie, byśmy przyjęli prawdę o Jezusie Chrystusie, który z miłości do mnie i do Ciebie, zatryumfował na krzyżu i biorąc na siebie wszystkie grzechy całego świata – zwyciężył – powstając z martwych trzeciego dnia. Ta Dobra Nowina prowadzi nas do upewnienia się w tym, że On żyje i działa we wspólnocie Kościoła przez Ducha Świętego.

Nowe narodziny to nowy początek. To przejście ze śmierci życia w grzechu do wolności życia w łasce. To przejście od egoizmu do miłości. To postawienie Boga na nowo w centrum swojego życia. To też przyjęcie Ewangelii jako treści swojej codzienności i swojego działania. Powtórnych narodzin doświadczymy już dziś, kiedy zaryzykujemy i zaufamy – tym samym otwierając się na Bożego Ducha, który w sakramentach udziela nam nowego życia. To tutaj jest niewyczerpane źródło mocy, która uzdalnia nas do tego, by iść przez życie i wciąż kochać od nowa.

——————————-

ks. Adam Cyran MS – duszpasterz w parafii p.w. MB Saletyńskjej w Rzeszowie

——————————-