Powiedz tylko słowo… Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Powiedz tylko słowo…
29 listopada 2021

Powiedz tylko słowo…

Poniedziałek, I Tydzień Adwentu, Rok C, II

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go».
Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „zrób to!” – a robi».
Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim».

(Mt 8, 5-11)


Pogański setnik prosząc o uzdrowienie swojego sługi wypowiada piękną modlitwę, a zarazem wyznaje wiarę w Pana Jezusa. Człowiek ten wierzy, że Jezus naprawdę może dokonać wielkiego cudu. Setnik nie wykorzystuje swojej pozycji, władzy, nie mówi nic takiego, że jemu się to należy. Przeciwnie z wielką pokorą wyznaje: „nie jestem godzien…” po czym wypowiada słowa: „ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie”.

Jezus chwali owego setnika mówiąc, że u Nikogo w Izraelu nie znalazł tak wielkiej wiary. Kiedy jest w nas postawa wiary, wtedy pozwalamy Bogu działać, zapraszamy Boga do „naszego świata”, pozwalamy Mu na to, by nas prowadził.

Czy wierzysz w to, że Bóg może uzdrowić to, co jest chore w Tobie? Czy wierzysz w to, że Jezus może uzdrowić relacje z najbliższymi? Czy wierzysz w to, że Bóg może uzdrowić Twojego chorego brata czy siostrę? Czy wierzysz…?

Niech te słowa, które wypowiadamy na każdej Mszy Świętej staną się prawdziwą i szczerą modlitwa każdego z nas.

——————————-

ks. Tomasz Pękała MS – duszpasterz akademicki w Rzeszowie

——————————-