Potrzeba Nowej Ewangelizacji Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Potrzeba Nowej Ewangelizacji
8 listopada 2019

Potrzeba Nowej Ewangelizacji

Piątek, XXXI Tydzień zwykły, Rok C, I

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek.
Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać”.
Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania”.
Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”.
Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości».

(Łk 16, 1-8)


A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nieznane…”(Rz 15, 20). Słowa św. Pawła z dzisiejszego czytania wyrażają istotę Ewangelizacji. Są również pragnieniem Chrystusa i Jego wolą wobec rodzącego się Kościoła: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19) Kiedyś te słowa, kojarzyły się z nawracaniem pogan w najdalszych zakątkach świata. Pracą wśród biednych, prymitywnych, zacofanych kultur, wymagających podstawowej ewangelizacji.

Co dziś kryje się pod określeniem „misje chrześcijańskie”? Zapewne wciąż potrzeba głosić Chrystusa tym, którzy Go nie znają, gdzieś w dalekim świecie. Jedynie co trzeci człowiek na naszej planecie jest ochrzczony, a wciąż 2/3 ludzkości nie zna Chrystusa. Jednakże dziś wielu Amerykanów, czy Europejczyków nie zna Chrystusa. Wielu z nich zostało ochrzczonych lecz nie żyją oni wartościami Ewangelicznymi, ale tymi, które wyznaje świat: pieniądz, kariera, wygoda, przyjemność. Wszystko to, co sprzeciwia się Ewangelii i nie prowadzi do życia wiecznego.

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je” (Mt 16,24-25). Ewangelia dzisiejsza mówi o takich ludziach, sprytnych, nieuczciwych, nie liczących się z Bogiem. Tak naprawdę nie znają oni Chrystusa, więc żyją tylko „tu i teraz”, bez odpowiedzialności za swoje wybory.

W naszej polskiej rzeczywistości też rośnie pokolenie ochrzczonych pogan, analfabetów religijnych. Może i w twojej rodzinie, pośród znajomych są tacy, którzy są ochrzczeni ale nie praktykują wiary, odeszli od Chrystusa i żyją tak, jakby Boga nie było. Wiele razy w kazaniach można było usłyszeć słowa: Poloniae semper fidelis – Polska zawsze wierna. Hasło jest piękne ale rzeczywistość inna. Widać kryzys wiary, który prowadzi człowieka do zagubienia, egoizmu, „życia dla siebie”, a więc piekła.

Kto oświeci tych ludzi? Kto ich przyprowadzi do Zbawiciela, Jezusa Chrystusa? Kto im ukaże piękno wiary i Boga? Tylko prawdziwi świadkowie, którzy będą dla nich znakiem obecności Chrystusa ŻYWEGO.

Chrystus powołuje i dzisiaj w tym mrocznym świecie wspólnoty, które przez formację, słuchanie Bożego Słowa, wspólną Eucharystię, i praktykowaną miłość są czytelnym znakiem dla ludzi. Są znakiem Jego Miłości, bo przyjmują sposób życia, myślenia Chrystusa. Wszyscy ochrzczeni mają stać się „solą ziemi” dla współczesnego świata i mają być światłem dla człowieka, który jest coraz bardziej ślepy. Zamożny ale też bardzo ubogi, bo nie wie po co żyje, jaki sens ma jego codzienny krzyż. Człowiek, który nie rozumie swojego życia.

A co ty mówisz o Bogu poprzez swoje życie? Co o Bogu czytają ludzie nie z ewangelizowani z „piątej Ewangelii”, czyli z twojego stylu życia? Dla kogo jesteś solą i światłem?

——————————-

ks. Kazimierz Wolan MS – duszpasterz, rekolekcjonista pracuje w “Centrum Pojednania” w Dębowcu

——————————-