Poszukiwanie (P)rawdy Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Poszukiwanie (P)rawdy
19 kwietnia 2021

Poszukiwanie (P)rawdy

Poniedziałek, III Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

Nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie.
A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?»
W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».
Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?»
Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał».

(J 6, 22-29)


Czas wielkanocny to czas szczególnego poszukiwania Prawdy. Tą prawdą jest tylko Jezus Chrystus, który jako jedyny pokonał śmierć, a co za tym idzie, zło, szatana, grzech. Zanim jednak będziemy zdolni do szukania Prawdy, przez duże P, trzeba się nauczyć poszukiwania prawdy przez małe p. A to nie jest łatwe. Doświadczamy tego choćby w obecnej sytuacji na świecie i w Polsce. Mam na myśli te krążące tak liczne różnego rodzaju filmiki, wiadomości, „sensacje”, odnośnie pandemii, wirusa itp. To tyle wstępu.

Rozważmy scenę z dzisiejszej Ewangelii. Jak i dlaczego ludzie szukali Jezusa? Widzieli jawny cud, czyli znak Bożej wszechmocy i Bożego działania, które przekracza ludzkie możliwości i jest absolutnie nie do wytłumaczenia. A jednak szukają Jezusa z powodów przyziemnych, „bo jedliście chleb do sytości”. Znak, jaki uczynił Jezus miał zupełnie inny cel. Pokazać Bożą hojność i troskę o człowieka w jego biedach, problemach, trudnościach, także upadkach, grzechach. Nie ma takiej sytuacji w życiu, z którą Bóg nie mógł by sobie poradzić. To powinno być dla nas, wierzących, oczywiste. A jednak nie jest, tak jak nie było wtedy. Dlaczego? Bo nie mamy wiary! I dlatego patrzymy tylko po ludzku. I wtedy jest lęk o życie, o przyszłość, o zdrowie, o pracę, itp.

Panie, daj mi mądrość, odwagę i pokorę. A do tego wewnętrzną wolność i pokój ducha. Także zdrowy dystans do ziemskiej rzeczywistości. Wtedy będę choć trochę zdolny do pełnienia Twoich dzieł. Amen.

——————————-

ks. Henryk Kuman MS – duszpasterz, pracuje w Rzeszowie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "