Post jest przebudzeniem! Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Post jest przebudzeniem!
28 lutego 2020

Post jest przebudzeniem!

Piątek po Popielcu, VII Tydzień zwykły, Rok A, II

Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?»
Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć».

(Mt 9, 14-15)


Człowiek czyni bardzo dużo, aby zasłużyć na uwagę i miłość drugiego człowieka. Człowiek chciałby zasłużyć także na miłość i uwagę Boga! Prorok Izajasz przypomina wołanie ludu, który dopomina się od Boga Jego „wejrzenia”, domaga się uznania całego wysiłku związanego z postem i otrzymania jakiejś nagrody; domaga się wprost zapłaty od Boga! Czy nie zdarza się także i dzisiaj, że ktoś oczekuje zapłaty za wysiłek życia duchowego? Zapłaty za trudy związane z drogą wiary? Prorok Izajasz mówi wprost ludowi, że post, którego się podjęli, od samego początku miał skazę! Był postem tylko zewnętrznym. Był postem, ponieważ tego wymagały reguły społeczne. Nie był to post, w którym okazywano miłosierdzie bliźniemu! Potrzebny nam post, który objawia się miłosierdzie Boga! Izajasz bardzo konkretnie mówi jakie postawy mają towarzyszyć praktykom pokutnym: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, do domu wprowadzić biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Kto w taki sposób pości, nie będzie oczekiwał od Boga jakiejś zapłaty! Z drugiej jednak strony taki post jest łaską, ale nie zapłatą za jakiś ludzki wysiłek.

Kilka lat temu Papież Franciszek zapraszając cały Kościół i całą ludzkość do postu napisał jasny i bezpośredni komentarz do słów proroka Izajasza: „Post odbiera siłę naszej przemocy, rozbraja nas i stanowi wielką okazję do wzrastania. Z jednej strony, pozwala nam doświadczyć tego, co odczuwają ludzie, którym brakuje nawet tego, co niezbędnie potrzebne, i których na co dzień dręczy głód; z drugiej strony, wyraża stan naszego ducha, złaknionego dobroci i spragnionego życia Bożego. Post nas przebudza, powoduje, że stajemy się bardziej wrażliwi na Boga i na bliźniego, budzi na nowo wolę posłuszeństwa Bogu, który jako jedyny zaspokaja nasz głód”.

Módlmy się o taki post dla całego Kościoła, dla każdego ochrzczonego!
Aby każdy z nas mógł doświadczyć przebudzenia w tym Wielkim Poście
i stać się wrażliwym na Boga i bliźniego!

——————————-

ks. Jacek Pawłowski MS – wikariusz generalny Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów, mieszka w Rzymie.

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "