Posłuchać rady Mistrza z Nazaretu Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Posłuchać rady Mistrza z Nazaretu
25 lipca 2019

Posłuchać rady Mistrza z Nazaretu

Czwartek, XVI Tydzień zwykły, Rok C, I

Święto św. Jakuba, apostoła

Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła.
On ją zapytał: «Czego pragniesz?».
Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».
Odpowiadając Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?».
Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
On rzekł do nich: «Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».
Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci.
A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».

(Mt 20, 20-28)


W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o prośbie dotyczącej pragnienia wielkości, znaczenia, posiadania, bycia kimś wielkim w oczach tego świata. Jednak Jezus zwraca swoim rozmówcom uwagę na fakt, że nie w tym wyraża się postawa człowieka wiary. Zaprasza swoich uczniów do postawy, jakiej sam da przykład w wydarzeniach Wielkiego Tygodnia.

Zaprasza ich do postawy, do której niezbędna jest pokora, gdyż „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć…” Myślę, że to ważna lekcja dla nas. Pokusa władzy, panowania nad drugim człowiekiem, bycia kimś wielkim w oczach innych może dotykać każdego z nas. Początkowo te pokusy jawią się, jako zauroczenie, jednak później okazują się prowadzić do wielkiego rozczarowania. Jest to droga niebezpieczna, ponieważ przyjmując taką postawę człowiek bardzo szybko może zapomnieć o Źródle Życia, którym jest Pan Bóg, myśląc, że sam sobie wystarczy. Stąd słowa Jezusa są dla nas niejako ostrzeżeniem, obroną wobec postawy prowadzącej często do tragedii i bólu.

Warto posłuchać Mistrza z Nazaretu. Skoro Bóg w swojej miłości pragnie naszego prawdziwego szczęścia, to warto Mu zaufać kolejny raz…

——————————-

ks. Maciej Wilczek MS – duszpasterz w Warszawie

——————————-