Posłanie płynące z doświadczenia Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Posłanie płynące z doświadczenia
25 stycznia 2021

Posłanie płynące z doświadczenia

Poniedziałek, III Tydzień zwykły, Rok B, I

Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich:
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

(Mk 16, 15-18)


W dniu dzisiejszym obchodzimy we Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. W liturgii słowa Bożego słyszymy, jak Jezus daje nakaz, by głosić Ewangelię całemu światu.

Kiedy spróbujemy odczytać w świetle tej Ewangelii życie św. Pawła to wiemy, że nie był on od początku głosicielem Dobrej Nowiny. Stał się nim dopiero, kiedy doświadczył spotkania z Żywym Bogiem – Jezusem Chrystusem pod bramami Damaszku.
Warto zastanowić się dzisiaj i zadać sobie pytanie: czy mam takie doświadczenie Pana Boga, jakie stało się udziałem św. Pawła pod Damaszkiem?

Czy znam Go tak bardzo osobiście? Od odpowiedzi na to pytanie, będzie się mogła zrodzić odpowiedź na wezwanie Chrystusa. Jeśli Go spotkałem to mogę zobaczyć, czy dbam o tę relację, czy inwestuję w nią swoje duchowe i fizyczne siły. Jeśli nie mam, to zawsze mogę prosić – Panie objaw mi i daj doświadczyć Twojej żywej Obecności w moim życiu.

——————————-

ks. Maciej Wilczek MS – duszpasterz w Warszawie

——————————-