Pomodli się ksiądz za mnie? Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Pomodli się ksiądz za mnie?
16 maja 2019

Pomodli się ksiądz za mnie?

Czwartek, IV Tydzień Wielkanocny, Rok C, I

Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
«Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

(J 17, 20-26)


Wielokrotnie słyszałem tę prośbę, szczególnie od osób, które bardzo cierpiały lub przeżywały wielki trud w swoim życiu.

Apostołowie w dzisiejszej Ewangelii nie proszą Jezusa o modlitwę. On sam, podczas Ostatniej Wieczerzy modli się za nimi do Ojca. Głośno wypowiada swoją szczególną intencję: „aby stanowili jedno”. Modli się, aby doświadczenie krzyża, które ma nadejść, przyprowadziło ich powtórnie do Wieczernika, gdzie zawsze dokonuje się upragniona jedność Kościoła, jedność eucharystyczna.

Jezus modli się również za nas, którzy cierpimy na brak jedności, spójności życia z wyznawanymi wartościami. W ten sposób uczy tego, co podstawowe, relacji miłości z Ojcem. Wskazuje, że tylko miłość pozwoli przekroczyć próg wrogości i lęku. Miłość wyrażona przez modlitwę jest zasiewem zgody i przebaczenia, które buduje jedność w nas i w relacjach z drugim.

Gorliwy przykładem budowania jedności chrześcijańskiej jest dzisiejszy patron św. Andrzej Bobola, patron Polski. Poniósł okrutną męczeńską śmierć, za tę próbę budowania jedności poprzez wprowadzanie Unii.

„Pomodlisz się za mnie?”… za kapłanów, powołania, jedność Kościoła, rodzin… Proszę Cię o modlitwę w tych intencjach za wstawiennictwem Andrzeja Boboli tymi słowami: “Ojcze spraw, abyśmy byli jedno, aby świat uwierzył”.

——————————-

ks. Łukasz Soczek MS – dyrektor Postulatu, mieszka w Dębowcu

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "