Droga Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Droga
16 kwietnia 2020

Droga

Czwartek, Oktawa Wielkanocna, Rok A, II

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.
Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».

(Łk 24, 35-48)


„Żeby się to już wreszcie skończyło, chcemy wrócić do normalności…” – znamy te słowa, może sami wielokrotnie je powtarzamy. Trwoga, lęk… towarzyszą uczniom Jezusa od zawsze. Szczególnie gdy nie pojmują danego wydarzenia, gdy są bezradni, zamknięci z obawy przed utratą życia. Dzisiejsza Ewangelia bardzo dobrze opisuje to co dzieje się na świecie. Nie tylko opisuje, ale przede wszystkim wyznacza nam drogę w tej szczególnej okoliczności życia w jakiej się znajdujemy.

Pokój wam!

Chciejmy osobiście usłyszeć te słowa pełne mocy. Są one bardzo potrzebne całemu światu. Nie panika lub przerażenie, lecz radość ze zmartwychwstania. To pierwsza wskazówka. Odkryć prawdę o tym, że Bóg przekracza zamknięte drzwi mojego domu, jest w nim obecny z orędziem nadziei. Choć pokazuje rany, to tylko po to byśmy umocnili się w wierze.

Właściwy posiłek

Jezus pytając: „Macie tu coś do jedzenia?” nie jest wcale głodny. Raczej interesuje się czym się żywią jego uczniowie po Jego zmartwychwstaniu. Czy jest to ten posiłek, który mają powtarzać na Jego pamiątkę – Eucharystia i sakramenty, czy raczej bezwartościowe pożywienie – słowo przynoszące trwogę i lęk. Widząc, że pokarm jest marny, zatroszczył się o nich.

Słowo Boże

Słowo Boże – trzecia wskazówka. Karmi ich tym co najważniejsze – swoim słowem. Ten pokarm czyni ich zdolnymi do zrozumienia znaczenia proroctw, przygotowuje na przyjęcie darów Ducha Świętego oraz bycia świadkami po najdalsze strony.
Boża miłość i Jego interwencja nie jest owocem naszych wysiłków. Jest darem, który chce być przyjętym z wiarą a jego owocem jest moje nawrócenie.

——————————-

ks. Łukasz Soczek MS – dyrektor Postulatu, mieszka w Dębowcu

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "