Pokój Wam Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Pokój Wam
24 kwietnia 2022

Pokój Wam

Niedziela Miłosierdzia Bożego, II Tydzień Wielkanocny, Rok C, II

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!»
Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

(J 20, 19-31)


Dzisiejsza Ewangelia wprowadza nas tajemnicę Wieczernika, w którym znajdują się zalęknieni apostołowie. Pełni lęku, niepewności i strachu, ponieważ ciągle myślą, że Jezus nie żyje. W tym momencie przychodzi Zmartwychwstały, mówiąc do swoich uczniów „Pokój Wam”. Lęk człowieka spotyka się z pokojem Żywego Boga. Jest to dla nas dobrą nowiną, ponieważ uczy nas, że ilekroć doświadczamy w naszym osobistym życiu sytuacji, które nas przekraczają, wówczas możemy przyjść do Jezusa – Pana życia i śmierci i zawierzyć Mu.

I staje się cud – sytuacje, które wydawały się miejscami ciemności i lęku, stają się przestrzeniami rozświetlonymi blaskiem Zmartwychwstałego Chrystusa. Stają się miejscami chwalebnymi.

——————————-

ks. Maciej Wilczek MS – duszpasterz w Warszawie

——————————-