Pokój wam! Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Pokój wam!
21 kwietnia 2022

Pokój wam!

Czwartek, Oktawa Wielkanocna, Rok C, II

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.
Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».

(Łk 24, 35-48)


Każdy z nas nosi w sobie jakąś opowieść, w której skrywa swój ból, smutek, zawód, niespełnione marzenia, lęk o swoje życie, rodzinę. Apostołowie po śmierci Mistrza opowiadają w drodze do Emaus o swoim rozczarowaniu, o nadziei roztrzaskanej na Kalwarii. “A myśmy się spodziewali…“. Mistrz z Nazaretu też się spodziewał trochę więcej wiary od swoich uczniach; przez trzy lata przygotowywał ich na godzinę próby. Oto lekcja do odrobienia przez uczniów wszystkich czasów: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego.

Jak powie papież Franciszek: „Zmartwychwstanie Jezusa nie jest dobrym zakończeniem pięknej bajki, nie jest happy endem w filmie, lecz interwencją Boga Ojca tam, gdzie gaśnie nadzieja. Kiedy wszystko wydaje się już przegrane, w chwili cierpienia, gdy tak wiele osób czuje, że trzeba zejść z krzyża, wtedy właśnie jesteśmy najbliżej zmartwychwstania. Noc staje się najciemniejsza właśnie tuż przed nastaniem poranka, tuż przed świtaniem. W chwili największych mroków interweniuje Bóg. Wskrzesza z martwych”. Czasem może się nam wydawać, że Pan mnie opuścił i zapomniał o mnie, ale przez usta proroka Izajasza Bóg woła do mnie: Ja nie zapomnę o Tobie! Oto wyryłem Cię na moich dłoniach! Bóg nie jest w stanie o nas zapomnieć. Nawet gdyby chciał. Każdego z nas wyrył sobie na dłoniach. By nie zapomnieć. Imię każdego z nas pali Go na rękach. Chrystus Zmartwychwstały z przebitymi rękami jakby mówił do nas: Zobacz, zabiłeś mnie, lecz przychodzę teraz do Ciebie z przesłaniem pokoju, ponieważ chcę, abyś razem za Mną powrócił do Życia.

Zostałem wezwany przez Pana, aby być świadkiem nadziei, która przeszła przez grób i jaśnieje Zmartwychwstaniem! Pokój Jezusa nie jest z tego świata, tak Jak On nie jest z tego świata. Wołajmy do naszego Zmartwychwstałego Pana modlitwą św. Franciszka:
Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju.
Tam, gdzie nienawiść – pozwól mi siać miłość,
gdzie krzywda – przebaczenie,
gdzie zwątpienie – wiarę,
gdzie rozpacz – nadzieję,
gdzie mrok – światło,
tam gdzie smutek – radość.

——————————-

ks. Wawrzyniec Skraba MS – mistrz nowicjatu, mieszka w Dębowcu

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "