Pokaż nam Ojca Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Pokaż nam Ojca
1 maja 2021

Pokaż nam Ojca

Sobota, IV Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».
Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię».

(J 14, 7-14)


Pytanie Filipa skierowane do Jezusa: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy» jest wyrazem pragnienia, które jest w sercu każdego mężczyzny i kobiety.

Mieć Ojca, to posiadać dom, zakorzenienie, tożsamość, cel i sens życia. Dom ojca to wspólnota połączona więziami jedności i miłości; w takim domu jesteś i czujesz, że jesteś na swoim miejscu. Tęsknotę za domem nosimy głęboko w sercu – tęsknota za ciepłem, miłością, wolnością, zrozumieniem, akceptacją. Grzech wyprowadził nas z tak rozumianego domu, staliśmy się bezdomni, pozbawieni poczucia bezpieczeństwa i bezwarunkowej miłości. Rany zadane po grzechu pierworodnym są naszym udziałem. Przyjście Jezusa Chrystusa na świat to największa akcja ratunkowa Boga Ojca, aby nas ocalić. Jezus swoim życiem pokazał nam, kim jest Jego i nasz Ojciec. Wyprowadził nas z bezdomności i wprowadził do domu Ojca. W Jego ramionach odnajdujemy na nowo swoje zagubione “ja”. Nieustannie nam powtarza: „Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, należy do ciebie“.

Według tradycji żydowskiej matka daje życie, ojciec zaś nadaje imię. To znaczy, że ojciec daje tożsamość i zapewnia bezpieczeństwo, równowagę. To dzięki ojcu człowiek może odpowiedzieć sobie na pytanie: Kim jestem? Podczas celebrowania święta Paschy w pewnym momencie najmłodsze dziecko zadaje ojcu pytanie: „Tato, opowiedz, jak to było z nami w Egipcie?” I ojciec rozpoczyna opowieść, która uświadamia dziecku jego tożsamość. To Ojciec wprowadza dziecko w doświadczenie wiary i pokazuje kim jest Bóg Ojciec. Wpływ na ukształtowanie się prawdziwego obrazu Boga Ojca ma doświadczenie wyniesione z domu rodzinnego i postawa naszego ojca. Jeśli nasz ojciec przekazał nam np. wzór srogiego i karzącego ojca, który nie przytulał, ale trzymał w domu dyscyplinę ma to wpływ także na obraz Boga jaki później się w nas kształtuje. Ojciec, który wydaje nakazy i zakazy, i nie okazuje dzieciom miłości, jest zaprzeczeniem postawy Chrystusa. Inny wzór ojca, równie często spotykany w naszych rodzinach, to ojciec nadmiernie liberalny, który z założenia lub po prostu dlatego, że ciągle jest nieobecny, nie stara się ukierunkowywać rozwoju dziecka. Jego rola w życiu rodzinnym jest na tyle niewyraźna, że się rozmywa, staje się dla dziecka niezauważalna. Jednym z najpiękniejszych symboli ojcostwa jest obraz dorosłej dłoni trzymającej małą, dziecięcą dłoń.

Jan Paweł II tak wspomina swojego ojca: „Mój ojciec był wspaniały i prawie wszystkie moje wspomnienia z dzieciństwa i młodości odnoszą się do niego. Gwałtowność ciosów, które go ugodziły, otworzyła w nim niezwykłe głębie duchowe, jego zmartwienie stawało się modlitwą. Prosty fakt, że widziałem go na klęczkach, miał decydujący wpływ na moje młode lata. Był tak bardzo wymagający wobec siebie, że nie miał już potrzeby okazywania się wymagającym od syna: jego przykład wystarczał, by nauczyć dyscypliny i poczucia obowiązku”.

Panie Jezu mówisz do nas: „O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię” – prosimy Cię o łaskę uzdrowienia naszych ran zadanych przez naszych ziemskich ojców i wprowadź nas w kochające ramiona Twojego i naszego Ojca.

——————————-

ks. Wawrzyniec Skraba MS – mistrz nowicjatu, mieszka w Dębowcu

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "