Pokaż nam, Jezu! Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Pokaż nam, Jezu!
6 maja 2021

Pokaż nam, Jezu!

Czwartek, V Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba

Jezus powiedział do Tomasza:
«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».
Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?” Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.

(J 14, 6-14)


Jeżeli Pan Filipowi wypominał ze smutkiem, że tak długo był z nim i pozostałymi Apostołami (niecałe trzy lata) to co dopiero powiedziałby nam, którzy dziesiątki lat z Jezusem obcujemy w postaci sakramentalnej? Trudna to była lekcja dla Apostołów do przyjęcia. Byli całe lata – jeszcze zanim poznali Jezusa – karmieni opowieściami o objawieniu się Boga Abrahamowi, Mojżeszowi i prorokom, więc spodziewali się, że podobne objawienie Boga-Ojca im się też należy. Ale Jezus tego dla nich nie chciał i nawet na górze Tabor był objawiony nie Bóg Ojciec tylko majestat Jego Syna w obecności Eliasza i Mojżesza.

Jezus objawia nam Ojca w sobie. Jest w Jego własnej Krwi i Ciele pomostem, który łączy Bóstwo Trójcy z człowiekiem. Oto Bóg staje się Ciałem, aby Cielesny człowiek stał się Dzieckiem Bożym. W Komunii świętej, przyjmowanej w postaci Pokarmu i Napoju ustanowionego przez Jezusa aż do skończenia czasów, mamy bezpośredni przystęp do Boga. I tylko to się liczy.

Jezus wie, że jesteśmy przywiązani do namacalnych znaków kontaktu z Bogiem: chcemy słyszeć, widzieć i dotykać Boga. Zmysły, które posiadamy mają swój użytek tylko w tym środowisku, które Bóg stworzył na czas bieżący. Ale potem ma nastąpić Nowa Ziemia i Nowe Niebo (czytaj: Inna Ziemia i Inne Niebo). A jeżeli inne to będą wymagały innego, może zupełnie niepodobnego do znanego nam, sposobu życia i przystosowania się do niego.

Czy nie lepiej więc inwestować w tę rzeczywistość, która jest ponad wszelką fizycznością i materialnością, bo jest duchowa i jako taka przekracza wszelkie prawa jakiejkolwiek stworzonej natury.

Dusza ludzka jest nieśmiertelna, a ciało – jeżeli nie umiera – to musi ulec przemianie, aby dostosować się do Nowej Rzeczywistości, którą Bóg już dla wszystkich przygotował.

Uczmy się więc od Jezusa jak obcować z Ojcem posługując się bieżącymi prawami przyrody aby, gdy przyjdzie koniec czasu, można było przejść do nowej rzeczywistości w spokoju ducha, który może „widzieć” Ojca w dowolnej przestrzeni życiowej zorganizowanej nam przez Jego Opatrzność.

W tym świecie, w przyszłym świecie, w jakimkolwiek świecie. Wszystko jedno… W każdym z tych nowych możliwości był, jest i będzie Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Ważne jest, aby tam się dostać bez kurczowego trzymania się tego, co już znamy, tylko z mocnym uchwyceniem się TEGO, który zna wszystko to, co my teraz posiadamy i co jeszcze możemy mieć.

——————————-

ks. Karol Porczak MS – posługuje w Peterborough, Anglia

——————————-