Pojednanie nie drobiazgowość Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Pojednanie nie drobiazgowość
3 marca 2023

Pojednanie nie drobiazgowość

Piątek, I Tydzień Wielkiego Postu, Rok A, I

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza».

(Mt 5, 20-26)


Nauczyciele Pisma i faryzeusze byli specjalistami w interpretacji i przestrzeganiu religijnego prawa Izraela. Kiedy więc Jezus mówi do swoich uczniów, że mają być bardziej sprawiedliwi niż wspomniani „zawodowcy”, to mogłoby się wydawać, że oczekuje rzeczy niemożliwej do realizacji. Jednak Jezus nie był założycielem neofaryzejskiego stronnictwa. Przyniósł Ewangelię o Bogu, który jako jedyny może zbawić człowieka. Troszczy się On o więź ze swoimi grzesznymi ale ukochanymi dziećmi i zaprasza je do naśladowania Siebie – ich Ojca.

To „bardziej”, do którego zaprasza Bóg, to nie drobiazgowość w zachowywaniu prawa, ale troska o relacje, które prawo chroni. Jeśli więc wyrządziłem krzywdę człowiekowi, to nie powinienem jako uczeń Jezusa, chować się za pozorną pobożnością lub znajomością paragrafów. Jezus zachęca, byśmy nie byli dla siebie przeciwnikami – tymi, którzy stają na przeciw siebie i absorbują swoim egoizmem uwagę i zasoby drugiego.

Mamy stanąć przy sobie, by odkrywać obecność Boga Ojca, który usprawiedliwia nasze życie.

——————————-

ks. Krzysztof Kowal MS – socjusz w postulacie, mieszka w Mysłowicach

——————————-