Pogarda Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Pogarda
30 września 2022

Pogarda

Piątek, XXVI Tydzień zwykły, Rok C, II

Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

Jezus powiedział:
«Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze i popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz!
Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który mnie posłał».

(Łk 10, 13-16)


Dopiero osobiste doświadczenie spotkania z Jezusem, może zmienić życie człowieka
(św. Edyta Stein)

W dzisiejszej Ewangelii Jezus skarży się: „Biada Tobie Korozain, biada tobie Betsaido”. Owe miasta leżą na brzegu jeziora Galilejskiego, gdzie Jezus często bywał i gdzie głosił Ewangelię.

Betsaida była miastem Filipa, Andrzeja i Piotra, a Korozain było parę kilometrów od Kafarnaum, miejsca, gdzie Jezus uczynił bardzo wiele cudów, ale mimo to te miasta się nie nawróciły, niczego nie zmieniły w swoim życiu. Dziś Bóg woła nas do nawrócenia.

Ale jest też prawdą, że możemy w życiu słuchać wiele Słowa Bożego czy homilii, bardzo wiele doświadczyć, ale wcale się nie nawracać. Można doznać bardzo wielu łask i nie uczynić nawet jednego kroku, aby się nawracać. Doświadczenie życia uczy, że można się na Słowo Boże uodpornić, że można być cały czas skoncentrowanym na sobie i myśleć tylko o sobie i nie nawracać się.

Sytuacja zatwardziałego serca jest jeszcze bardziej podkreślona, kiedy Jezus mówi: „gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i popiele by się nawróciły”. Tyr i Sydon to były miasta portowe, które słynęły nie tylko z bogactwa, ale także z liberalnej moralności i rozpusty.

Jezus odsłania przed nami tajemnicę miłosierdzia Bożego. Miłosierdzie ma moc wyprowadzić człowieka z każdego grzechu, z każdego zniewolenia.

Powrót do Boga jest zawsze możliwy. Pamiętajmy o celniku Mateuszu i jego niewoli pieniądza, czy też o Jawnogrzesznicy, którą Jezus uwolnił od niewoli grzechów ciała.

Bóg pragnie dla nas tylko jednego, abyśmy uznali swój grzech, pozwolili nawrócić się i przyjęli miejsce w Jego domu. To Jego pragnienie czyni Go naszym sługą.

Przytoczone ewangeliczne przykłady, mówią nam, że także my – podobnie jak oni – możemy być odnalezieni przez Boga – Sługę.

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-