Podwójne uzdrowienie Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Podwójne uzdrowienie
15 listopada 2021

Podwójne uzdrowienie

Poniedziałek, XXXIII Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła

Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi.
Wtedy zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!»
Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie.
A gdy się przybliżył, zapytał go: «Co chcesz, abym ci uczynił?»
On odpowiedział: «Panie, żebym przejrzał».
Jezus mu odrzekł: «Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła».
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

(Łk 18, 35-43)


Niewidomy widział najwięcej
Na pytanie niewidomego o to, kto przechodzi w jego pobliżu, ludzie z tłumu odpowiadają, że jest to „Jezus z Nazaretu”. Ciekawe, że chory nie woła Go tymi słowami, lecz używa mesjańskiego tytułu „Jezusie, Synu Dawida!”. Jest to pierwsza wskazówka, że niewidomy z dzisiejszej Ewangelii posiadał pewne światło wewnętrzne, które pozwoliło mu rozpoznać Mesjasza i prosić Go o cud uzdrowienia. Niewidomy widział więcej niż ci, którzy mieli zdrowy wzrok.

Uzdrowienie zewnętrzne
Jezus odpowiada na prośbę chorego i przywraca mu zmysł wzroku. Dokonuje się pierwsze uzdrowienie niewidomego. Jest to znak uczyniony jako zewnętrzne świadectwo mocy Jezusa. Do cudu uzdrowienia potrzebna była wiara. Sama wiedza o tym, że Jezus jest Mesjaszem nie wystarczała. To wiara pozwoliła na dokonanie uzdrowienia.

Uzdrowienie wewnętrzne
Wraz z uzdrowieniem ciała niewidomy otrzymał również łaskę uzdrowienia ducha. Nawet jeśli posiadał wcześniej wewnętrzne światło mówiące mu, że Jezus jest Mesjaszem, to dopiero po uzdrowieniu ducha stał się Jego uczniem „i szedł za Nim, wielbiąc Boga”. Jego świadectwo pobudziło innych do oddania uwielbienia Boga. Cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

——————————-

ks. Łukasz Nowak MS – sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "