Podobieństwo do naszego Zbawiciela Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Podobieństwo do naszego Zbawiciela
4 marca 2020

Podobieństwo do naszego Zbawiciela

Środa, I Tydzień Wielkiego Postu, Rok A, II

Święto św. Kazimierza, królewicza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

(J 15, 9-17)


Patron dnia dzisiejszego, św. Kazimierz, przypomina nam prawdę, że nie jesteśmy samotną wyspą. Pan Bóg kształtował jego osobowość przez różne czynniki. Znawcy tematu podkreślają znaczenie głębokiej pobożności matki, rozum polityczny i prawość charakteru ojca, mądrość, pobożność i nieskazitelną moralność wychowawcy, Jana Długosza, a także przykład życia ówczesnych świętych polskich, takich jak św. Jan Kanty.
W sylwetce św. Kazimierza odczytujemy cechy bardzo aktualne na nasze czasy. Jest to święty, który łączy narody, jest przykładem zdrowej religijności, która w jego postawie jest szczególnie widoczna: umiłowanie Eucharystii i kult Matki Bożej.

Znany z dobroczynności, surowego trybu życia oraz głębokiej pobożności jest orędownikiem i patronem tych, którzy podejmują służbę publiczną w państwie. Łączył bowiem życie religijne, wręcz kontemplacyjne, z działalnością polityczną. Stawiany jest za wzór konsekwencji w realizowaniu postanowień oraz miłosierdzia wobec potrzebujących i cierpiących”.

Św. Kazimierz uczy nas, tak bardzo zapatrzonych w dobra doczesne, że tylko Bóg jest prawdziwym Dobrem, bo wszystko inne przemija i prawdziwego szczęścia nie można znaleźć poza Bogiem. Ci, którzy sprawują władzę mogę od niego uczyć się o sprawiedliwości i umiłowaniu prawdy, o odpowiedzialności i poszanowaniu praw drugiego człowieka oraz praw narodu. I tego jak on służyć Bogu i drugiemu człowiekowi.

Liturgia Słowa na dzisiejsze święto przypomina nam o byciu wybranymi przez Chrystusa na Jego uczniów. Podobieństwo do naszego Zbawiciela – Przyjaciela możemy osiągnąć i otrzymać tylko przez życie według przykazania miłości.
A św. Paweł zachęca nas i podpowiada konieczność dokonania zasadniczego wyboru w naszym życiu: wybrać Chrystusa Jezusa, Pana, za najwyższą wartość i z życia uczynić wędrówkę, nieustanną, gorliwą do życia wiecznego w pełni.

——————————-

ks. Antoni Skałba MS – kustosz sanktuarium w La Salette, Francja

——————————-