PODEJŚĆ BLIŻEJ Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   PODEJŚĆ BLIŻEJ
23 czerwca 2019

PODEJŚĆ BLIŻEJ

Niedziela, XII Tydzień zwykły, Rok C, I

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»
Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».
Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».
Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa».

(Łk 9, 18-24)


Po rozmnożeniu chlebów w obecności tłumów i po nocy spędzonej samotnie na modlitwie Jezus pyta uczniów o opinię na swój temat. Zaczyna od opinii publicznej, by następnie odróżnić ją od tego, co sami uczniowie dostrzegają w swoim Mistrzu. Czas spędzony z Jezusem pozwala Piotrowi widzieć głębiej. Tłumy widzą w Jezusie proroka, natomiast towarzyszący Jezusowi w intymnych momentach Piotr nie może się zatrzymać na tej powierzchownej odpowiedzi. Misja Jezusa nie wyczerpuje się w ogłaszaniu woli Boga. Z bliska Piotr widział, że w obecności Jezusa świat się zmienia, że on sam się zmienia w sposób dla niego niewytłumaczalny. Jezus zdecydowanie jest kimś więcej niż prorokiem.

Wobec cierpienia

Ciekawe jest, że Jezus początkowo pyta uczniów o to, co ludzie „mówią”, potem przechodzi do tego, co „mówią” sami Apostołowie, by ostatecznie zakazać im „mówienia”. Mimo tego, że dana przez Piotra odpowiedź wydaje się poprawna to jednak okazuje się nieprawdziwa. Brakuje w niej świadomości cierpienia. Mesjasz, który zadowoliłby się sukcesem kaznodziejskim i miłością tłumów byłby jedynie uzurpatorem. Jezus jest Mesjaszem, ale innym niż wydaj się uczniom, niż nam się wydaje. Patrząc z perspektywy rozmnożenia chleba, patrząc przez pryzmat naszych potrzeb widzimy w Jezusie spełnienie wszystkich naszych oczekiwań. Wówczas to nie On jest Bogiem, ale nasze potrzeby. Prawdę o Nim rozpoznają nie ci, którzy widzą w Nim rozwiązanie wszystkich swoich trudności, ale ci, którzy ufają Mu tak bardzo, że są w stanie zgodzić się na wszelkie trudności. Właśnie cierpienie pokazuje naszą prawdziwą relację do Jezusa. Postawa, wobec tego, co nas przygniata pozwala nam jednoznacznie odpowiedzieć czy to Chrystusa uznajemy za Zbawiciela.

—————–————–

ks. Marcin Ciunel MS – Rektor WSD Księży Saletynów, Kraków

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "