Podatek dla Pana Boga Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Podatek dla Pana Boga
2 czerwca 2020

Podatek dla Pana Boga

Wtorek, IX Tydzień zwykły, Rok A, II

Uczeni w Piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić Go w mowie. Ci przyszli i rzekli do Niego: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić?»
Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę? Przynieście mi denara; chcę zobaczyć». Przynieśli, a On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?»
Odpowiedzieli Mu: «Cezara».
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga».
I byli pełni podziwu dla Niego.

(Mk 12, 13-17)


Czy mamy płacić podatki? Odpowiedz na to banalne – poniekąd retoryczne pytanie – jest oczywista. Jezus nie pozostawia tu wątpliwości. Nawet w kontekście polityczno-religijnym, w którym znajdowało się wówczas Królestwo Izraela należy płacić podatek cezarowi. Prawa stanowione – nawet przez zaborcę – muszą być respektowane. Chodzi o te prawa, które nie nakazują wyrzec się wiary lub nie zmuszają do bałwochwalstwa. Chrześcijanie byli (i nadal są) prześladowani, gdy odmawiają przejścia na inną religię.

W Ewangeliach nie znajdziemy ani jednego słowa naszego Mistrza, w którym byłaby najmniejsza sugestia nawołująca do buntu, oporu czy jakiegokolwiek protestu przeciw rzymskim okupantom. Odpowiedz Jezusa jest nie tylko jedną z Jego licznych genialnych ripost. Jest ona wezwaniem do przestrzegania prawa ustanowionego przez rządzących państwem. Szerzej rozumiemy dziś te słowa jako przypomnienie o konieczności bycia uczciwym człowiekiem, tak względem kraju, w którym żyjemy, jak i względem wszystkich innych organizacji czy wspólnot. Szkoda, że tego przynaglenia Jezusa: „oddajcie” nie bierzemy sobie wystarczająco głęboko do serca i nie usiłujemy rozumieć go tak kategorycznie, by do bólu starać się być we wszystkim w porządku.

Ale w tej wypowiedzi o podatku jest jeszcze druga jej część: A Bogu oddajcie „co należy do Boga”. W kontekście pierwszej części można by stwierdzić, że Pan Bóg nakłada na nas jakiś podatek. Co mamy oddać Panu Bogu? Czego On od nas oczekuje?

W psalmie 115 czytamy: „Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę”. Święty Ignacy Loyola wskazywał, że człowiek jest stworzony, by Pana Boga chwalił, czcił i Jemu służył, bo tak zbawi swoją duszę. Kogoś chwalić – znaczy uznawać go za bardzo ważnego. Chwalić Boga – to praktycznie żyć przykazaniem Miłości Boga. A ono domaga się całkowitego zaangażowania naszego serca, naszej duszy, naszego umysłu i naszych sil w miłości do Niego (Mt 22,37; Łk 10,27). (A wiemy, że miłość nie jest uczuciem tylko aktem woli). Bóg, który nas wyzwala (Wyj 20,2) jest Panem Jedynym (Pwt 6,4) i tylko Jemu mamy oddawać pokłon (Mt 4,10).

Czego Bóg oczekuje od nas w ramach tego „podatku” dla Niego? On chce, by człowiek oddał Mu się cały – bez reszty.

Ale znamy życie i samych siebie. Zapłacić Bogu taki podatek nie jest proste. Najchętniej i najczęściej oddajemy się Panu Bogu tak po kawałeczku, by jak najwięcej zachować dla siebie.

Gdy państwu nie płacimy podatku – sypią się na nas kary. Jeśli Bogu nie oddajemy się bez reszty – konsekwencje tego ściągamy na siebie sami. Pierwszą z nich jest brak pokoju w sercu, a to prowadzi nas do zagubienia, ciemności i chaosu życiowego. Rozumiał do bardzo dobrze święty Mikołaj z Flüeli – patron narodowy Szwajcarii. Ten fascynujący święty ułożył w XV wieku wspaniałą modlitwę, która niech będzie nam pomocą w codziennych wysiłkach, by oddawać Bogu to, co do Niego należy – nas samych.
Boże mój i Panie, odsuń ode mnie wszystko,
co oddziela mnie od Ciebie.
Boże mój i Panie, daj mi wszystko,
co mnie do Ciebie przybliża.
Boże mój i Panie, oddal mnie ode mnie samego,
abym mógł oddać się Tobie. Amen.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty Saletynów w Balzers (Lichtenstein)

——————————-