Pociągnięci wiarą Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Pociągnięci wiarą
5 kwietnia 2019

Pociągnięci wiarą

Piątek, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, I

Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi zamierzali Go zabić.
A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie.
Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: «Czyż to nie jest Ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest».
A Jezus, nauczając w świątyni, zawołał tymi słowami: «I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam z siebie; lecz prawdomówny jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał».
Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

(J 7, 1-2. 10. 25-30)


Napięcie między tym, kto wydaje nam się znanym, a tym, kto nieznany, niepoznawalny ze swojej istoty pozostaje wpisane w ludzkie życie. Z jednej strony wiemy, że Bóg jest całkowicie niepoznawalny ze swojej istoty, jest Inny, Transcendentny, nie można ujrzeć Go i pozostać przy życiu, ale z drugiej mamy świadomość, że stał się On człowiekiem, że objawił się w życiu i osobie Jezusa Chrystusa, stając się przez to poznawalnym.

To poznanie Boga wymaga jednak wiary. Trzeba uwierzyć, że Ten, który Jest, Niepoznawalny, Wieczny, Inny stał się tym, którego znają, który pochodzi z Nazaretu, którego ojciec i matka są powszechnie znani. To wymaga wiary niemal takiej, a może nawet większej, niż ta, która staje przed nami, gdy mamy dostrzec w Chlebie i Winie Ciało i Krew, gdy mamy dostrzec w maleńkim Opłatku Żywego Boga.

Wtedy tamci ludzie nie byli w stanie dostrzec w rabbim z Nazaretu Boga, teraz my nie jesteśmy w stanie w Chlebie dostrzec Boga, jeśli nie zostaniemy pociągnięci do tego wiarą. Obie rzeczy są trudne, ale do obu jesteśmy wezwani.

——————————-

Tomasz P. Terlikowski – dziennikarz, filozof, publicysta, tłumacz i pisarz

——————————-