Pociągający Bóg Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Pociągający Bóg
22 kwietnia 2021

Pociągający Bóg

Czwartek, III Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

Jezus powiedział do ludu:
«Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.
Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».

(J 6, 44-51)


Warto zauważyć, że po grzechu często przeżywamy niechęć do tego, by stawać przed Bogiem. Chowamy się próbując ukryć naszą zawstydzającą słabość. Dramatycznie trudno jest uznać, że ktoś mógłby nas jeszcze kochać. Nieczysty, chciwy, pretensjonalny, małostkowy, okrutny, niemiłosierny, agresywny – wszystkie te przymiotniki są jak wyrok ogłaszający, że nie mam już prawa liczyć na zrozumienie i wybaczenie. Obarczony takimi wyrokami sam sobie wydaję się nieatrakcyjny i od innych spodziewam się jedynie odrzucenia.

Rozmowy Boga z Adamem, Kainem, Dawidem i innymi biblijnymi postaciami przekonują nas, że Bóg bynajmniej nie zamierza nas odrzucić. Szuka zagubionych owiec, by je przekonać, że Jego miłość się nie zmieniła. W jaki sposób jednak dotrzeć do tych, którzy są przerażeni własnymi myślami o potępieniu? W naszych relacjach wybieramy często logikę prawa, które czyni z drugiego niewolnika. Bóg jednak nie postępuje z człowiekiem jak prawodawca, ale jak oblubieniec próbujący zdobyć serce ukochanej. Przekonuje o swojej miłości, pociąga ku sobie, zapewnia o wierności.

Jezus jest Słowem kochającego Ojca. Przyjmując to Słowo, zgadzając się na miłosną relację do Boga, przyjmujemy swoje zbawienie.

——————————-

ks. Marcin Ciunel MS – Rektor WSD Księży Saletynów, Kraków

——————————-