Po granice absurdu Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Po granice absurdu
16 czerwca 2020

Po granice absurdu

Wtorek, XI Tydzień zwykły, Rok A, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

(Mt 5, 43-48)


Powyższa Ewangelia dotyczy sedna przekazu judeochrześcijańskiego. Odnosi się do teofanii (manifestacji Stwórcy w świecie doczesnym) oraz zawartego w niej przykazania miłości Boga i bliźniego. Najwyższy ukazał się po raz pierwszy Mojżeszowi w krzaku ognistym i przedstawił się, jako „JESTEM, KTÓRY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was” (Wj 3, 14). Po raz drugi prorok spotkał się z nim na Synaju, gdy Stwórca nakazał mu ogłosić całemu ludowi: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił” (Pwt 6, 4-5). W stwierdzeniu „Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził»” z cytowanej tu na początku Ewangelii według św. Mateusza przywołuje krążący wśród Izraela nakaz niewiadomego pochodzenia („słyszeliście”) – najprawdopodobniej przekazywanej ustnie tradycji faryzejskiej, bowiem w Biblii hebrajskiej nigdzie nie ma imperatywu dotyczącego nienawiści do nieprzyjaciela. Jezus więc w tym miejscu ani nie przeciwstawia się Torze, ani nie rozszerza zawartego w niej objawienia, lecz po prostu prostuje bardzo rozpowszechniony wtedy w Izraelu błędny przekaz, wyjaśniając zarazem sedno Objawienia – mówi o Bogu, który kocha człowieka w porządku miłości nadprzyrodzonej, którą przedstawia jako: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują”. Jest to miłość nie z tego świata, ponieważ nikt z ludzi nie jest w stanie sam z siebie tak kochać. To przesłanie jest właśnie istotą „JA JESTEM”. Jeżeli ktoś pragnie – wyjaśnia dalej Jezus – stać się „synem Ojca […], który jest w niebie”, musi zacząć praktykować miłość do wrogów.

Ta forma miłości jest myślą przewodnią zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, bo przecież Bóg, którego reprezentuje Jezus, jest tym samym, który objawił się Mojżeszowi. Istotą biblijnej Dobrej Nowiny jest to, że Stworzyciel kocha jednakowo zarówno swoich przyjaciół, jak i nieprzyjaciół, i kierowany tą miłością (posuniętą w ludzkim myśleniu aż do granic absurdu) posłał swojego Syna, aby ten oddał swoje życie za nich wszystkich.

Jezus pokazuje w tej Ewangelii, że w optyce Bożej miłości jest tylko jeden porządek moralny: „On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”. Stosowanie innych kryteriów sytuuje nas poza kręgiem wyznawców Boga: „Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

Konkluzja rozważanego fragmentu Ewangelii określa perspektywę zarówno dla Żydów, jak i chrześcijan: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski”. Aby tak się stało, aby mieć naturę Boga, a więc być Jego dzieckiem, trzeba kochać nieprzyjaciół. Jest to przykazanie, ale zarazem obietnica, że jeśli zaufamy Temu, w którego wiarę wyznajemy, może On do tej miłości nas uzdolnić.

——————————-

prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek – Kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego; Kierownik Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej; Dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "