Pilna potrzeba myślenia Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Pilna potrzeba myślenia
13 grudnia 2021

Pilna potrzeba myślenia

Poniedziałek, III Tydzień Adwentu, Rok C, II

Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy

Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: «Jakim prawem to czynisz? i kto Ci dał tę władzę?»
Jezus im odpowiedział: «Ja też zadam wam jedno pytanie: jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?»
Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: „z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” A jeśli powiemy: „od ludzi”, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka».
Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy». On również im odpowiedział: «Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię».

(Mt 21, 23-27)


W Ewangelii przeznaczonej na dzień dzisiejszy kluczowym słowem jest grecka eksusia. Tekst w wersji polskiej tłumaczy ją jako prawo i władzę: “Jakim prawem (eksusia) to czynisz? i kto Ci dał tę władzę (eksusia)?” Z pierwszego pytania wynikałoby, że Jezus nie ma żadnego prawa, aby “to” czynić, czyli nauczać w świątyni. Natomiast, gdy słowo eksusia rozumiemy jako: władzę moc, autorytet, wówczas sens jest inny: “Jaką władzą (mocą) to czynisz”? Pytanie dotyczy zatem źródła, z którego wypływa ta władza (moc). Kwestia ta była tak ważna dla żydowskich elit, że znalazła swój wyraz także w drugim pytaniu, ponownie dotyczącym źródła.

Jezus nie udziela wyjaśnień, wpierw domaga się zaufania, otwartości. Natomiast później rozjaśnia tajemnicę, ale nie w sposób pełny. Pragnie, by człowiek zadawał sam sobie trud myślenia. Janowi Chrzcicielowi też nie powiedział wprost kim jest, lecz kazał przekazać mu, że ślepi widzą, głusi słyszą… (por. Mt 11, 4-5). Jan na podstawie znaków miał rozpoznać Mesjasza.

Podobnie postąpił Jezus z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie. Zaproszenie do refleksji nad chrztem Janowym miało im pomóc w dotarciu do źródła władzy Jezusa. Nie chcieli jednak przyznać, że chrzest sprawowany przez Jana pochodzi z nieba, czyli od Boga. Wówczas bowiem wydaliby wyrok na siebie, ponieważ negowali misję Jana wzywającą wszystkich do nawrócenia. Bali się też wyznać, że jest od ludzi, gdyż wtedy upadłby całkowicie ich autorytet. Skazali się na sytuację bez wyjścia. Pycha nie pozwala uznać swego błędu i grzechu. Odrzucenie myślenia doprowadza do oddalania się od Boga. Do prawdy nie dojdzie ten, kto, jest z góry uprzedzony do Jezusa i nie chce analizować znaków, które sam otrzymuje albo ci, którzy są wokół niego.

Żydowskie elity nie otrzymały odpowiedzi na nurtujące je kwestie. Faryzeusze i uczeni w Piśmie nie mieli szacunku do Jezusa. Ich arogancja przejawiła się także w bezpośrednich pytaniach, niepoprzedzonych prośbą o wyjaśnienie. Gdyby towarzyszył im respekt wobec Niego, otrzymaliby odpowiedź. Nie byłaby wprawdzie gotowym rozwiązaniem, ale właściwe by ich ukierunkowała ku Bogu.

Wystrzegajmy się aroganckich postaw względem Jezusa. Możemy mieć rozmaite pytania, wątpliwości. Wszystkie znajdą w Nim odpowiedź, jeśli towarzyszyć nam będzie pokora. Dla Jezusa nie ma sytuacji bez wyjścia, ale dla nas mogą być, jeśli porzucimy myślenie i ulegniemy arogancji.

——————————-

ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS – biblista, UJPII w Krakowie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "