Pielgrzymowanie uzdrawiające Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Pielgrzymowanie uzdrawiające
28 października 2020

Pielgrzymowanie uzdrawiające

Środa, XXX Tydzień zwykły, Rok A, II

Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu, przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.
A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

(Łk 6, 12-19)


Ewangelia według św. Łukasza przedstawia Jezusa, który nieustannie jest w drodze, nieustannie zmierza w konkretnym celu. Jezus pielgrzymuje do Jerozolimy, gdzie potwierdzi ostatecznie zwycięstwo Boga i odsłoni na zawsze miłosierne oblicze Boga. Przybycie Jezusa do Jerozolimy rozpoczyna epokę nowego świata, który zostaje „stworzony” poprzez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Jezus pielgrzymując do Jerozolimy uzdrawia (opętanego, teściową Szymona, trędowatego, człowieka z uschłą ręką…), przebacza, zaprasza do miłości wobec nieprzyjaciół, wskrzesza umarłych… aż wreszcie złoży swoje własne życie, aby wszystko to, co mówił i czynił jako pielgrzym trwało na zawsze i nieustannie się realizowało poprzez głoszenie Jego Słów i czynów.

Obchodzimy dzisiaj święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Odczytujemy Ewangelię o nocnej modlitwie Jezusa, po której powołuje on dwunastu i Jego uzdrawianiu. Jezus pielgrzymuje i ustanawia dwunastu, którym później, po zmartwychwstaniu, przekaże misję ewangelizacji. Aby głębiej zrozumieć ustanowienie dwunastu i ich późniejszą rolę, trzeba wrócić do wydarzenia poprzedzającego ten gest. Jezus w synagodze uzdrawia w szabat człowieka z uschłą ręką. Faryzeusze i uczeni w Piśmie wpadają w szał i naradzają się, jak mają wobec Niego postąpić (por. Łk 6,11). Jezus nie odpowiada na ich złość i gniew tym samym, ale bierze na siebie całą agresję swoich przeciwników. Nie tłumaczy się, nie wyjaśnia, ale bierze na siebie całą wrogość! Po tym udaje się na górę, aby tam się modlić i potem, o świcie, ustanawia apostołów.

Wcześniej Jezus spotkał się z ludźmi, których „gromadziły i jednoczyły”: zło, gniew, intryga, oszczerstwo, kłamstwo, odrzucenie Boga, który przyszedł pochylać się nad najsłabszymi. Faryzeusze oraz uczeni w Piśmie nie akceptowali Boga, który wprowadza absolutną nowość, ale chcieli, aby Bóg był wyłącznie na ich usługach. Aby Bóg działał tak, jak oni to zaplanowali…

Powołanie dwunastu jest odpowiedzią na dysfunkcyjne sposoby „gromadzenia” się ludzi, ludzi nawet „związanych” z Bogiem. Powołanie dwunastu to zaczyn nowej wspólnoty, która miała w bliskości Chrystusa pokazywać inny sposób życia i gromadzenia się. Nowy sposób życia, który przemieniałby „oblicze tego świata”.

Z czasem okazało się, że także ta wspólnota, która stała się Kościołem popełnia błędy i często oddala się od swego Pana. Najważniejsze jest jednak to, że Pan, Chrystus Zmartwychwstały, nie oddalił się nigdy od tej wspólnoty! On nieustannie pielgrzymuje poprzez życie ludzi, wspólnot. Pielgrzymuje poprzez historie świata, pośród konkretnych ludzkich historii i chce uzdrawiać, może uzdrawiać i okazywać swe miłosierdzie. Nie zostawił Kościoła na falach wzburzonego morza historii, codziennych wydarzeń i licznych protestów… Pielgrzymuje i uzdrawia! Chociaż może jutro nie zobaczymy natychmiastowych efektów Jego obecności, ale jedno jest pewne. Jezus żyje i moc wychodzi od Niego, uzdrawia wszystkich, On pielgrzymuje pośród nas…

——————————-

ks. Jacek Pawłowski MS – wikariusz generalny Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów, mieszka w Rzymie.

——————————-