PIĘKNO PORANKA Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   PIĘKNO PORANKA
7 czerwca 2020

PIĘKNO PORANKA

Niedziela, X Tydzień zwykły, Rok A, II

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Jezus powiedział do Nikodema:
«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

(J 3, 16-18)


Mojżesz wstaje rano i wstępuje na górę Pana. Życie z Bogiem niesie w sobie świeżość poranka. Gdy rozpoczyna się nowy dzień to pięknie jest mieć siłę i optymizm do życia. Relacja z Bogiem niesie w sobie takie źródło radości. Jeżeli poranki są dla ciebie trudne i nie do zniesienia, porozmawiaj chwilę z Mojżeszem, niech opowie ci o swoich źródłach życia.

Jest to również obraz trudnego dnia. Prorok musi iść na górę, zmagać się, wspinać, tak jak jest w naszej codzienności. Otwierasz oczy i już widzisz wyzwania i trud, z którym przyjdzie Ci się zmierzyć. To dobry Patron dla zmagających się z depresją i tych, co utracili sens życia, może być dobrym towarzyszem dla nich.

Ludzie Boga nie działają bez celu. Pan wezwał Mojżesza na spotkanie, a to rzuca światło na nasze życie, bo poranek bez wyraźnej świadomości i nastawienia, że Bóg mnie wzywa jest depresyjny. Bóg wezwał nas, byśmy stanęli przed Nim. Takie podejście zmienia źródła uczuć, które nas nawiedzają, zmienia nastawienie. Boże, dzisiaj przygotowałeś dla mnie wydarzenia, które nie muszą mnie niszczyć, w Tobie mogą stać się radością.

Dobrze wiem jak bardzo ręce człowieka mogą być utrudzone… Mojżesz bierze tablice kamienne, wyobrażam sobie jak musiały być ciężkie, ale on wyrusza na spotkanie z tym swoim obciążeniem. Spójrz na tablice swojego życia, co jest na nich napisane? Jakie doświadczenia, przeżycia, trudy podnosisz każdego dnia. Spotkaj się z nimi na chwile, przytul je do siebie.

Pan przyszedł i zaczął rozmawiać z człowiekiem. Bóg lubi wczesną porę, gdy jesteśmy chłonni słów i otwarci na nowe. Święty Paweł podpowiada, co może się wydarzyć w tak rozpoczętym dniu. Przyjdzie radość, z najdrobniejszych rzeczy, łatwiej będzie dążyć do dobra i pokrzepiać tych, co są załamani na duchu. Być jednomyślnym z najbliższymi i zachować z nimi pokój. To wszystko się wydarzy bo Bóg będzie z Tobą i Ty będziesz o tym wiedział.

W naszych rozważaniach dotarliśmy do Boga, który jest dawcą miłość. Tak, to jej najbardziej potrzebujemy, a gdy nam jej brakuje popełniamy największe głupstwa życiowe. Bóg Ojciec w swoim Synu wypowiada całą prawdę o miłości. Ta miłość jest ukierunkowana na ciebie, to Ty jesteś jej adresatem, do ciebie chce trafić.

Trójca Święta niesie w sobie pokój, którego nie może dać mi świat, to pokój ze sobą samym, rodziną, wspólnotą. Jeżeli jesteś obciążony kamiennymi tablicami swojej historii stań o poranku w obecności Ojca, Syna i Ducha, i nie lękaj się, bo Bóg nie przychodzi żeby Cię potępić, ale żeby cię zbawić. Pozwól Mu na to.

——————————-

ks. Łukasz Stachura MS – duszpasterz parafii p.w. MB Saletyńskiej w Mrągowie

——————————-