Piękno dla nieba Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Piękno dla nieba
22 lutego 2023

Piękno dla nieba

Środa Popielcowa, VII Tydzień zwykły, Rok A, I

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

(Mt 6, 1-6. 16-18)


Modlitwa, post i jałmużna – podstawy naszej miłości, która wynika z wiary i naśladowania Pana. Jeśli nie są motywowane miłością, są niepotrzebne. Dzisiejsza Ewangelia zawsze rozpoczyna Wielki Post i jest czytana w Środę Popielcową. Ale to nie jest tylko Słowo na post – to jest Słowo na każdy dzień naszego życia.

Tak mówi Katechizm Kościoła: „Bóg stworzył wszystko dla człowieka, ale człowiek został stworzony, aby służyć i kochać Boga i aby ofiarować Mu wszelkie dzieła”. To jest sens naszego życia: upodobać się Ojcu, przypodobać się Bogu.

Jezus mówi jasno, nie chodzi o to, żeby dobro ukrywać przed ludźmi, ale musimy nasze dobro kierować ku Bogu. To On ma być motywacją naszego działania. Widząc dobro, musimy wchodzić w postawę dziękczynienia bo każde dobro ma źródło w Bogu. Ale co jest i jakże ważne to to, żebyśmy my zobaczyli Boga po naszych uczynkach. A zatem musimy „dokładnie badać naszą intencję we wszystkim co robimy, i nie szukać naszych korzyści, jeśli chcemy służyć Panu” (św. Grzegorz Wielki).

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – katecheta w parafii Kobylanka

——————————-