Pięć chlebów i dwie ryby Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Pięć chlebów i dwie ryby
8 stycznia 2021

Pięć chlebów i dwie ryby

Piątek, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok B, I

Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.
A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem, a pora już późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia».
Lecz On im odpowiedział: «Wy dajcie im jeść!»
Rzekli Mu: «Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby dać im jeść?»
On ich spytał: «Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie!»
Gdy się upewnili, rzekli: «Pięć i dwie ryby».
Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, po stu i pięćdziesięciu.
A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by podawali im; także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do syta i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i resztek z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn.

(Mk 6, 34-44)


Podobnie jak chleb ziemski dzięki wezwaniu Boga nie jest już zwykłym chlebem, ale Eucharystią, a składa się z dwóch elementów, ziemskiego i niebieskiego, tak też i my przyjmując Eucharystię, wyzbywamy się zniszczalności, a otrzymujemy nadzieję zmartwychwstania.

św. Ireneusz

Jezus, ujrzał liczne tłumy. Podstawowym słowem tej Ewangelii jest pytanie: „jak za dwieście denarów kupić chleba, kiedy jest pięć tysięcy mężczyzn?” Dwieście denarów, to było dwieście dniówek pracy. Dwieście denarów było za mało, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać.

Wy dajcie im jeść!

To wydarzenie przywołuje wezwanie ze Starego Testamentu: Idźcie do Józefa! Świat jest głodny! Jezus mówi dziś na nas: do Kościoła, do pasterzy, do prezbiterów: Wy dajcie im jeść!! My mamy dać jeść.

Pięć chlebów i dwie ryby

U Żydów liczba pięć oznaczała Torę. Tora, to są pouczenia ojca, który kocha swoje dzieci. Tora, to Pięcioksiąg Mojżesza, i każda z tych ksiąg ma swoje znaczenie.

Księga Rodzaju – mówi mi, jaki jest mój początek. Skąd jestem, gdzie jest źródło mojego życia. Że moim ojcem jest Bóg w niebie, który mnie kocha i troszczy się o wszystko dla mnie.

Księga Wyjścia – zwana też Księgą imiona, która tak się zaczyna: Oto imiona synów Izraela, którzy razem z Jakubem przybyli do Egiptu. Każdy zaś przyszedł ze swoją rodziną: Ruben, Symeon, Lewi, Juda; Issachar, Zabulon i Beniamin: Dan, Neftali, Gad i Aser. Bóg zna mnie po imieniu. Zna moje życie. Kocha mnie i wyprowadza mnie z niewoli.

Księga Kapłańska – W księdze tej opisano bardzo mało Wydarzeń. Jednymi z najważniejszych słów są wielokrotnie powtarzane słowa Bądźcie świętymi. Tu poznajesz jakie jest twoje powołanie i co Bóg chce z tobą zrobić. Chce uczynić cię świętym.

Księga Liczb – czas marszu prze pustynię. Na pustyni Bóg daje wszystko. Tylko tam się przekonasz, że Bóg jest. Jeżeli nie jesteś na pustyni, to będziesz szukał pokarmu na zewnątrz albo w sobie. Wtedy zobaczysz: „że nie samym chlebem żyje człowiek”, ale „Słowem, które pochodzi z ust bożych”.

Księga Powtórzonego Prawa – jej centrum jest dziesięć przykazań. Bóg wypowiada Dziesięć słów, które są drogą. Dziesięć słów, to nie tyle są przykazania, ile to są obietnice.

Dwie ryby, to są „Dwa przykazania miłości”, czyli Shema Izrael. Będziemy nasyceni, kiedy będziemy mieli miłość do Boga i do bliźniego.

Chleb

Skąd weźmiemy chleba, gdzie go kupimy? Jezus odpowiada: z góry, od Boga.
Jezus polecił ludziom usiąść. Siada człowiek wolny. W języku greckim, usiąść oznacza położyć się. Izraelici, jako ludzie wolni, spożywali pokarm na leżąco. Na czym się położyli? Na trawie. Przypomina to Psalm 23: „Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach”.
Chlebem, który nas nasyca jest Chrystus. On jest chlebem na życie wieczne.

To jest słowo o Eucharystii.

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-