Pedagogia Boga Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Pedagogia Boga
18 lutego 2021

Pedagogia Boga

Czwartek, VI Tydzień zwykły, Rok B, I

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?»

(Łk 9, 22-25)


O Mojżeszu Pismo Święte mówi, że był przyjacielem Boga. Pełnił również funkcję proroka. We fragmencie z dzisiejszej Liturgii Słowa z Księgi Powtórzonego Prawa widzimy jak tę funkcję prorocką wypełnia. W imieniu Pana Boga wzywa do wybrania właściwej drogi życia.

Ten fragment ukazuje wspaniałą pedagogię Boga. Składa się z jak gdyby dwóch części. Choć obie mówią o tym samym, to jednak w delikatnie różny sposób. Pierwsza część jest bardzo stanowczym postawieniem sprawy – kładę przed tobą życie i śmierć; nakazuję ci czcić Boga i przestrzegać Jego nakazów; jak nie posłuchasz Boga na pewno zginiesz. Krótko, dosadnie, ostro, bez ogródek ukazanie przyszłości jako alternatywy: albo, albo.

Druga ma zupełnie inny wydźwięk, o wiele bardziej łagodny, pełna zachęty, pokojowego przekonywania do tego, co jest słuszne: wybierajcie życie; miłujcie Pana, Boga swego, słuchając Go i lgnąc do Niego; tu jest twoje życie.
Wydaje się, że to niewielka różnica, ale jednak jest, ukazując nam ogromną troskę Boga o swój lud, Jego miłość do swojej oblubienicy.

Wielki Post może być szansą, by na nowo odkryć (bądź po raz pierwszy), że to Pan jest Źródłem naszego życia, że to On jest Ojcem, który chce mieć swoje dzieci blisko siebie, że tylko On jest spełnieniem największego pragnienia człowieka jakim jest pełnia szczęścia.

——————————-

ks. Jacek Sokołowski MS – duszpasterz w Olsztynie

——————————-