Patrz uważnie! Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Patrz uważnie!
14 listopada 2019

Patrz uważnie!

Czwartek, XXXII Tydzień zwykły, Rok C, I

Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest».
Do uczniów zaś rzekł: «Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: „Oto tam” lub: „Oto tu”. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego.
Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie».

(Łk 17, 20-25)


Królestwo Boże jest pośród nas? Tak dziś Jezus mówi w Ewangelii. Czy rzeczywiście widzisz to królowanie Boga w Twoim życiu? Jeżeli nie, to jesteś jak Faryzeusze, którzy tego nie dostrzegali. Chociaż widzieli wiele cudów, uzdrowień, rzesze ludzi wsłuchanych w słowa Mistrza. A Ty? Przecież też widziałeś cuda, w swoim życiu i u innych. Chcesz pytać się Jezusa, gdzie jest Jego królestwo? Bo go nie dostrzegasz w świecie pełnym zła, grzechu, pychy, chciwości, nieczystości, nienawiści, wojny, zdrad, nałogów i zranień?

Nie szukaj Królestwa w świecie. Poszukaj Go w sobie, bo Królestwo Boże jest pośród was. Tylko patrz uważnie ! Bo „Królestwo moje nie jest z tego świata”.

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – duszpasterz w Sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu

——————————-