Panie, przyjdź nam z pomocą Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Panie, przyjdź nam z pomocą
10 grudnia 2022

Panie, przyjdź nam z pomocą

Sobota, II Tydzień Adwentu, Rok A, I

Wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej

Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa:
«Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?» on odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć». Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.

(Mt 17, 10-13)


Jan Chrzciciel bezpośrednio poprzedza Jezusa. Dlatego wiele słyszymy w pierwszych dwóch tygodniach Adwentu o Janie, jego głoszeniu Słowa i świętości. Dzisiaj w Ewangelii Jezus tłumaczy, że Jan to spodziewany przez tradycję żydowską Eliasz, który miał pojawić się tuż przed Mesjaszem. Ale według Ewangelii św. Mateusza, zanim Jezus wypowiedział te słowa, Jan już nie żył bo został ścięty przez Heroda: “Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć”.

Jezus jest wypełnieniem wszystkich proroctw. W Nim każda obietnica Boga znajduje swoje spełnienie. Obiecany Eliasz, czyli Jan Chrzciciel jest zabity i nawet to jest proroctwem o Jezusie: “Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć”. Każdy z proroków oddawał życie za Słowo, które głosił. Jezus, Słowo Wcielone przejdzie drogę męczeństwa, bo nie poznali Go, On zaś naruszył ludzkie układy i zastany porządek.

W pewnej szkole, młodzież ustawiała dekoracje na Boże Narodzenie. Przy okazji zdjęto krzyż, bo zdaniem obecnych to nie był czas na krzyż, krzyż nie pasuje do radości Bożego Narodzenia. Jednak obecny pośród młodych ksiądz powiedział: “ostatecznie Jezus narodził się, aby umrzeć na krzyżu”. Krzyż pozostawiono.

Głoszenie i życie Ewangelią o Jezusie, Synu Bożym, który stał się człowiekiem może być związane z najwyższym kosztem. Odrzucenie i niezrozumienie, a nawet zgorszenie towarzyszy wierzącym, czasem zaś kosztuje życie. Dlatego w naszym oczekiwaniu na Mesjasza głęboko rozumiemy, co to oznacza i wołamy do Pana słowami Psalmu: “Wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą”.

——————————-

ks. Andrzej Zagórski MS – przełożony wspólnoty zakonnej i kustosz sanktuarium w Twin Lakes (USA)

——————————-