Panie naucz nas modlić się Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Panie naucz nas modlić się
24 lipca 2022

Panie naucz nas modlić się

Niedziela, XVII Tydzień zwykły, Rok C, II

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów».
A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».
Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

(Łk 11, 1-13)


Dzisiejszej niedzieli otrzymujemy fragment, który dotyka fundamentu życia chrześcijańskiego, jakim jest modlitwa. Uczniowie Jezusa, kiedy widzą Jego modlitwę, proszą: „Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów”. Jezus uczy ich „Ojcze nasz. Warto jednak zwrócić uwagę na dalszą część słów Mistrza z Nazaretu. Dotykają one kwestii wytrwałości w modlitwie oraz zapewniają nas, że jest ona zawsze wysłuchana, a Bóg na nią odpowiada. Czasem mogą się w nas pojawiać pytania, czy jest sens się modlić, kiedy od razu nie widzimy owoców? Czy może nie tracimy czasu? Czy nie porzucić modlitwy na rzecz „ważniejszych” spraw? Otóż nie! Jezus uczy nas, że jedną najpiękniejszych cech w relacji z Bogiem jest wytrwałość i cierpliwość. I choć może nie zawsze otrzymamy wszystko zgodą z naszymi pomysłami, to zawsze otrzymamy największy Dar Ojca, którym jest Duch Święty.

——————————-

ks. Maciej Wilczek MS – duszpasterz w Warszawie

——————————-