Pan szabatu Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Pan szabatu
4 września 2021

Pan szabatu

Sobota, XXII Tydzień zwykły, Rok B, I

W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami.
Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: «Czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat?»
Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł: «Nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać».
I dodał: «Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

(Łk 6, 1-5)


Czego nie można czynić w szabat? W Nowym Testamencie możemy znaleźć następujące zakazy: przenoszenia łóżka (J 5,10), uzdrawiania (Mk 3,2; Łk 13,14), zrywania przez uczniów kłosów zbóż (Mt 12,2) i pokonywania pieszo dystansu dłuższego niż skodyfikowany zasięg „drogi szabatowej” (Dz 1,12). To tylko kilka z zasad opisanych w 39 grupach, których pobożnym żydom nie wolno robić w Szabat. Są one związane z czynnościami, które były wykonywane podczas budowania Przybytku – miejsca poświęconego Bogu. Zatem szabat to przestrzeń spotkania z Bogiem, święty czas przebywania z Nim.

Jezus przypomina wydarzenie z życia Dawida, który razem z towarzyszami spożywa chleby pokładne przeznaczone tylko dla kapłanów. Złamali prawo bo byli głodni. Podobnie jest z Jego uczniami, którzy zrywali kłosy, aby zaspokoić podstawową potrzebę każdego człowieka. Jezus zna doskonale człowieka zatem pozwala mu, aby napełnił swój żołądek, by następnie był gotowy napełnić swoje serce poprzez przebywanie z Nim. Widzieć w całości i rozumieć drugiego to chyba jedna z trudniejszych lekcji, którą daje nam Pan.

Jakie jest moje przeżywanie niedzieli? Trzeba iść do kościoła… Niestety przebywanie z Bogiem dla wielu staje się przykrym obowiązkiem, którego pominięcie grozi zaciągnięciem na siebie grzechu. Czy mam głód Boga, czy raczej przeżywam nieustanny lęk przed uniknięciem kary? Nie warto żyć w ciągłym zastanawianiu się co wolno a co nie. Raczej warto pytać się co jest ważniejsze a co mniej ważne.

——————————-

ks. Łukasz Soczek MS – dyrektor Postulatu, mieszka w Dębowcu

——————————-