Pan Szabatu i Miłosierdzia Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Pan Szabatu i Miłosierdzia
16 lipca 2021

Pan Szabatu i Miłosierdzia

Piątek, XV Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna.
Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».
A On im odpowiedział: «Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom?
Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.
Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu».

(Mt 12, 1-8)


W dzień szabatu uczniowie Jezusa, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy. Zachowywanie szabatu było w judaizmie niezmiernie ważne. Dla jego wyznawców szabat był czasem radości i odpoczynku. Faryzeusze nie oskarżali uczniów o kradzież, ale o przekroczenie prawa szabatowego. Zrywanie kłosów w szabat, uznawane za pracę żniwiarza, należało do 39 prac zakazanych w ten dzień. Dlatego faryzeusze atakują Jezusa i Jego uczniów. Jezus pokazuje po co tak naprawdę jest święty dzień. Nie po to aby przeżywać do prawem, ale aby zbliżyć się do Boga.

W objawieniu w La Salette Maryja też mówi o zrywaniu kłosów. Wspomina wydarzenie z życia Maksymina i jego ojca jak szli i zerwali kilka kłosów, aby zobaczyć jak psuje się zboże. W tym wydarzeniu, tak samo jak w dzisiejszej Ewangelii, możemy zobaczyć, że Bóg pamięta całą naszą historię życia – nawet ze szczegółami. Ale pamięta nie po to, aby nas oceniać i sądzić ale, aby nas bronić i nawracać. Tak jak Jezus broni uczniów przed atakiem faryzeuszy, a wezwanie Maryi z La Salette ma na celu zaproszenie do nawrócenia i pojednania. Bóg szabatu i Pan miłosierdzia.

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – duszpasterz w Sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "