Pan, który uświęca Izraela Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Pan, który uświęca Izraela
4 kwietnia 2020

Pan, który uświęca Izraela

Sobota, V Tydzień Wielkiego Postu, Rok A, II

Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił.
Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: «Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród». Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: «Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród».
Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród, i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili Go zabić.
Odtąd Jezus już nie występował otwarcie wśród Żydów, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami.
A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: «Jak wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto?»
Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, by można było Go pojmać.

(J 11, 45-57)


Słowo Boże na dzisiejszą Eucharystię ukazuje nam Boga Izraela jako Pana Historii. Zbawienie człowieka jest Jego dziełem. Mądrość Boga, Jego wszechmoc, Jego cierpliwość, długomyślność w postępowaniu ze swoim ludem, z człowiekiem, Jego miłosierdzie są wyrazem miłości do nas.

Pan Bóg prowadzi historię zbawienia w sposób bardzo dyskretny, delikatny. Jest wierny sobie aż do bólu: obdarzył człowieka wolną wolą i ją respektuje. Natomiast, my, wiele razy, chociażby w obecnym czasie, chcielibyśmy, aby Bóg poszedł na skróty, aby natychmiast zatrzymał koronawirusa, by pyszałków upokorzył, gorszycieli wypalił ogniem, głupim odebrał mowę, usunął z powierzchni ziemi tych, którzy perfidnie działają na szkodę dobra wspólnego, sprawiedliwości, zgody, współpracy, pojednania. A tu nic takiego się nie dzieje! W dzisiejszym świecie, w naszych umysłach, sercach rośnie nerwowość, strach, panika, poczucie dezorientacji. Wielu z nas potraciło już bliskich, u wielu zdrowie i życie jest zagrożone, bardzo wielu pracuje i służy innym w rzeczywistym zagrożeniu zdrowia i życia. Cała ta złożona sytuacja podlewana jest jeszcze sosem oskarżeń, nieuczciwych sądów, pomówień, fake news’ów, kreowanych na potrzeby kłamstwa faktów medialnych. Do tego dorzućmy tzw. cwaniaków, lub ludzi wyrachowanych, którzy nie powstrzymają się przed niczym, aby tylko odnieść pożądaną korzyść dla zaspokojenia swojego egoizmu. Oto przykład : «Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród».

W tym zamęcie, to właśnie światło wiary może dać nam rozpoznanie: szatan jest tym, który bardzo umiejętnie wślizguje się, wkomponowuje się w sytuacje cierpienia, próby i krążąc po terenach naszego życia indywidualnego, rodzinnego czy kościelnego, czy społecznego, szuka tylko kogo by pożreć. Ci z nas, którzy mając się za oświeconych, roztropnych, pragmatycznych, którzy nie pozwalają Słowu Bożemu przemówić de własnego serca, którzy oddalają od siebie głos sumienia, którzy nie pozwalają, aby Bóg ich pouczył, upomniał, oświecił i oczyścił z grzechów ze zbrodni przeciwko Prawdzie, Sprawiedliwości i Miłości, ci z nas zaciągnęli się w służbę tego, którego Słowo Boże nazywa księciem Ciemności, przeciwnikiem Boga Najwyższego. To ten który niszczy, prowadzi do śmierci. Odkąd przeciwstawił się Bogu jeszcze nic dobrego nie zdziałał dla człowieka.

Na szczęście wiara w Boga Jezus Chrystusa pozwala nam zorientować się, że jest to godzina próby przez którą trzeba nam w tym momencie przechodzić. Pomimo, że wydawać by się mogło, że tego roku świąt paschalnych nie będzie, przynajmniej takich jakie byśmy pragnęli – «Jak wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto?» – to Jezus żyje, przygotowuje się, by wraz ze swymi uczniami przeżyć i w tym roku Paschę, tę którą już spełnił raz na zawsze. A teraz chce ją z nami przeżyć i przeprowadzić nas wraz z Kościołem, z uczniami, ze śmierci do życia.
Oto co zapowiedział swojemu ludowi i nam, dzisiaj, również : «Oto wybieram … i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich… i uczynię ich jednym ludem … i już nie będą podzieleni na dwa królestwa. … I już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami, i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, Ja zaś będę ich Bogiem. … Mieszkanie moje będzie pośród nich, i Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem”.

Gdyby było tego mało to zapowiada, że Kościół, my, odnowieni Jego Miłością będziemy Jego świadkami, by inni poznali, że ”Ja jestem Pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze”.

Odwagi! Taką Paschę chce przeżyć z nami nasz Pan Jezus Chrystus. I na pewno przyjdzie i się nie spóźni. Prośmy, by dał nam serca dyspozycyjne do przyjęcia Go z Jego darem męki, śmierci dla nas i z darem usprawiedliwienia w Jego Zmartwychwstaniu.

——————————-

ks. Antoni Skałba MS – kustosz sanktuarium w La Salette, Francja

——————————-