Owocna służba Bogu i światu Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Owocna służba Bogu i światu
22 czerwca 2021

Owocna służba Bogu i światu

Wtorek, XII Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. świętych męczenników Jana Fishera, biskupa, i Tomasza More’a

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, nie poszarpały was samych.
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków.
Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!»

(Mt 7, 6. 12-14)


Całe kazanie na górze to jakby rekolekcje, w których Jezus zaczyna od zarysowania horyzontu i przechodzi do bardziej szczegółowych wskazań. Na początku, w błogosławieństwach mówi o szczęśliwym życiu, do którego zostaliśmy powołani, by następnie wskazać drogę do tegoż życia. Zwrócenie się ku duchowi prawa i ku relacji z kochającym Ojcem, którego można spotkać w „ukryciu” mają zaprowadzić uczniów do upragnionego celu. Droga do wnętrza siebie, w świat ducha nie oznacza skoncentrowania na sobie, ale uporządkowaną relację do Boga, siebie i świata. Z jednej strony słyszymy więc, że uczniowie Jezusa nie powinni zajmować wrogiej postawy względem świata (nie sądzić), z drugiej o konieczności rozwagi w spotkaniu z tym światem (nie rzucać pereł przed świnie).

Klucz do tej mądrej i uporządkowanej postawy znajduje się w sercu człowieka. Spotkanie z własnymi pragnieniami (co chcecie, żeby wam ludzie czynili) i poddanie ich Bogu pozwala podjąć pokorną służbę wobec świata (wy im czyńcie). Nie może ona jednak być niewolniczym zaspokajaniem potrzeb świata. Nie może być również bezrefleksyjnym trwonieniem otrzymanych od Boga łask. Poznawszy jak cenna jest miłość, którą został obdarowany uczeń Jezusa ma raczej rozdawać Boże dary nieustannie wpatrując się w oblicze i wsłuchując się w wolę swojego niebieskiego Ojca. Tylko tak jego służba stanie się owocna.

——————————-

ks. Marcin Ciunel MS – Rektor WSD Księży Saletynów, Kraków

——————————-