Owoce wiary Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Owoce wiary
10 sierpnia 2020

Owoce wiary

Poniedziałek, XIX Tydzień zwykły, Rok A, II

Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.
Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec».

(J 12, 24-26)


Jak przynosić owoce wiary w życiu? Syn Boży nauczył nas, że życie może przynosić owoce przez szczere oddanie wszystkiego, to znaczy przez posłuszeństwo krzyżowi jako woli Ojca. Człowiek obumiera jak ziarno.

Św. Wawrzyniec zrozumiał, że największym darem jest naśladowanie Chrystusa w ofiarowaniu siebie Ojcu i bliźnim. Możliwość naśladowania Chrystusa to największy dar Boga dla człowieka, a gdy człowiek zgodzi się na to, Bogu najbardziej się to podoba, i w konsekwencji życie ludzkie staje się największym darem dla Boga.

Lecz Bóg napełnia wtedy niezwykłą mocą nawet najprostsze życie człowieka. Dokonuje się cud, bo to najprostsze nawet życie wierzącego zdolne jest dawać zbawienie bliźnim, włączać innych do Ciała Chrystusa.

Może być przeciwnie, gdy człowiek walczy o swoje szczęście na tej ziemi do tego stopnia, że już siebie nie składa w ofierze, nie umartwia, nie obumiera. Wiarę rozumie na sposób profesji czy zarządzania. Zarządzanie ma się tak do owocnej wiary, jak statystyki na papierze do rodzenia dzieci. Gdy człowiek nie daje siebie, jego życie jest wtedy jak suche drzewo, które nie przynosi owocu. Taki chrześcijanin przynosi szkodę Chrystusowi, bowiem niby Mu służy, ale po swojemu i bez posłuszeństwa Słowu i Duchowi Ewangelii. Taki chrześcijanin jest bezużyteczny dla chwały Bożej i zbawienia świata. Co gorsza, gdy ludzie na to patrzą, to myślą, że pójście za Chrystusem nie zakłada krzyża ani ofiary, posłuszeństwa ani Ducha Świętego.

Panie, daj nam łaskę wypełniania Słowa Ewangelii!

——————————-

ks. Andrzej Zagórski MS – przełożony wspólnoty zakonnej i kustosz sanktuarium w Twin Lakes (USA)

——————————-