Otrzymacie Jego moc i staniecie się Moimi świadkami Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Otrzymacie Jego moc i staniecie się Moimi świadkami
19 października 2019

Otrzymacie Jego moc i staniecie się Moimi świadkami

Sobota, XXVIII Tydzień zwykły, Rok C, I

Wspomnienie św. Pawła od Krzyża, prezbitera

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.
Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć».

(Łk 12, 8-12)


Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki, Chrystus jest przeszłością, Ewangelia martwą literą, Kościół tylko organizacją, władza panowaniem, posłannictwo propagandą, kult przywoływaniem wspomnień, a postępowanie po chrześcijańsku moralnością niewolników”.
(Metropolita Ignatios – Ekumeniczne spotkanie w Uppsali 1968r.)

Wyznawać swoją przynależność do Chrystusa przed ludźmi jest znakiem chrześcijaństwa. Jezus zwraca się do uczniów, którzy będą poddawani prześladowaniom, chce wzbudzić odwagę i ufność w sercach, które mogą się zachwiać w konfrontacji z trudnościami. Życie pierwszych wspólnot przynosi liczne przykłady odważnego świadectwa, posuniętego aż do męczeństwa. Każdego dnia powinniśmy zastanawiać się nad sposobem dawania świadectwa. Ignorowanie dróg Pana i jego zbawczego planu, świadome oddalanie Chrystusa od naszego życia jest grzechem przeciw Duchowi Świętemu. W trudnych sytuacjach wymagających dawania świadectwa pomaga Duch Święty, który inspiruje nasze postawy. Cnota męstwa jest Jego darem.

Współczesne świadectwo
Dzisiaj wielu decyduje, że społeczeństwo powinno być areligijne, bezwyznaniowe, amoralne, akatolickie czyli bez żadnych odniesień do Jezusa Chrystusa. Usuwa się nawet znaki Chrystusa z miejsc publicznych. Jego obecność widziana jest przez wielu jako narzucanie wiary. Nie wystarczy być tylko uczniem. Każdy chrześcijanin jest dzisiaj powołany do bycia autentycznym świadkiem Jezusa, przeżywając w samym sobie tajemnicę paschalną. Formacja chrześcijańska jest kompletna, wtedy, kiedy jest otwarta na dzieło ewangelizacji. Sposoby i pola ewangelizacji wyznacza nam dziś życie codzienne i intensywna antyewangelizacja prowadzona w sposób modny i zdecydowany. Dowiadujemy się o niej przede wszystkim ze środków społecznego przekazu.

Można przyznać się
Carrie Prejean jest przekonana, że straciła tytuł najpiękniejszej na świecie na skutek swojej wypowiedzi, nie będącej w zgodzie z polityczną poprawnością. Znany amerykański bloger Perez Hilton zapytał kandydatkę do tytułu miss, „co sądzi o małżeństwach gejów i lesbijek?” – Żyjemy w kraju, gdzie można wybrać między małżeństwem między mężczyzną a kobietą, a między osobami tej samej płci (…) Osobiście wierzę, że małżeństwo to związek między mężczyzną a kobietą. Bez urazy ale tak zostałam wychowana – odpowiedziała Prejean na pytanie blogera. Prejean nie ma wątpliwości, że szczerość kosztowała ją utratę tytułu miss. Nie żałuje jednak swoich słów. – Nie mogłam zrobić tego inaczej. Powiedziałam to, co czuję. Wyraziłam opinię, która dla mnie jest prawdziwa i to wszystko co mogłam zrobić – mówiła już po wyborze, kiedy tytuł przypadł innej kandydatce.

Można też inaczej
Tchórzostwo jezuickiego uniwersytetu wobec Białego Domu zdenerwowało niektórych amerykańskich duchownych. Czarna sklejka, która podczas wystąpienie Obamy zasłania napis IHS na katolickiej uczelni, jej władzom przyniosła druzgocącą krytykę. Wierzący Amerykanie byli wstrząśnięci biernością uniwersytetu. Ale przede wszystkim byli oburzeni postawą swojego prezydenta. – Tchórzostwo uniwersytetu Georgetown w nieobstawaniu przy pewnych zasadach mówi nam znacznie więcej niż byśmy chcieli o tym, co się tam dzieje – komentował szef Ligii Katolickiej Bill Donohue. – Jednak najwięcej mówi nam o bezczelności administracji Obamy, która domaga się od szkół religijnych „oczyszczenia” z symboli, zanim prezydent raczy wygłosić tam przemówienie.

——————————-

ks. Zbigniew Pałys MS – przełożony wspólnoty zakonnej i proboszcz parafii p.w. MB Saletyńskiej w Krakowie

——————————-