OSTATNIE SŁOWO NALEŻY DO NIEGO Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   OSTATNIE SŁOWO NALEŻY DO NIEGO
6 czerwca 2021

OSTATNIE SŁOWO NALEŻY DO NIEGO

Niedziela, X Tydzień zwykły, Rok B, I

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».
A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy».
Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.
A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie».
Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?»
I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

(Mk 3, 20-35)


Jesteśmy bardzo poszkodowani po tym wydarzeniu rajskim przypomnianym w pierwszym czytaniu. Mimo ostrzeżenia daliśmy się oszukać przez podstęp Szatana i przez resztę naszego istnienia na Ziemi będziemy kulawi, brzydcy i ogłupieni. Ale dzięki Jezusowi odzyskujemy wigor, piękno i mądrość, bo On wlewa w nas Nadzieję, że ta sytuacja ma swój definitywny koniec. Sprawca zła – diabeł – został pokonany ostatecznie. Jeżeli ma pozwolenie działania w świecie, to tylko dlatego, że Jego też obowiązują limity czasowe, bo jest stworzeniem, tak jak my. Dzięki lekcji z Raju mamy możliwość odrzucania jego kłamstw i hartowania się w cnocie wierności Bogu i Jego przykazaniom.

Walka o ocalenie naszej wiary jest trudna. Korekcyjne nauczanie Jezusa doprowadza Go do opinii o Nim, że odszedł od zmysłów; dosłownie: że zwariował! Skłonienie Maryi i innych członków rodziny do tego, aby przyszli do Jezusa, aby Mu „przymówić do rozsądku”, jest wynikiem trudności w przyjęciu nauki Chrystusa o radykalnym odcięcia się od świata i przyjęciu orędzia miłości do nieprzyjaciół i modlitwy za tych, którzy nas prześladują (por. Mt 5, 38-48).

Ale innej drogi nie ma!
Tylko zaufanie Jezusowi, tylko Jego przykład, tylko nauczanie Jezusa i Jego uczniów – następców Apostołów – pozwala nam zachować wiarę i jeszcze przy okazji przekazać ją innym. Do Niego należy ostatnie słowo, bo powiedział: „Jam zwyciężył świat”. Stawajmy więc – o ile możemy – po Jego stronie.

I może jeszcze raz o tym samym
Grzech to ciężar utrudniający duchowy rozwój. Nie tylko narusza porządek stworzony przez Boga, ale dodatkowo hamuje, a nawet czasem całkowicie blokuje, wszystkie nasze poczynania, ale, ale… jakże wielką ulgę czuje każdy penitent po przyjęciu rozgrzeszenia. Przynajmniej na chwilę czuje skrzydła unoszące go w stronę Boga. Bardzo cenna to chwila…

——————————-

ks. Karol Porczak MS – posługuje w Peterborough, Anglia

——————————-