Ostatnie … przypomnienie Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Ostatnie … przypomnienie
26 listopada 2022

Ostatnie … przypomnienie

Sobota, XXXIV Tydzień zwykły, Rok C, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

(Łk 21, 34-36)


Kończy się dzisiaj Okres Zwykły w roku liturgicznym. Jutro, w niedzielę, rozpoczynamy Adwent ze zmianą czytań mszalnych w niedziele z cyklu „C” na cykl „A”, a w ciągu tygodnia wracamy do cyklu czytań w roku pierwszym.

W pierwszym czytaniu apokaliptyczna wizja raju przedstawiona przez św. Jana Apostoła kończy się wezwaniem do ustawienia własnego kompasu wiary na Niebo. Jest to ostatnie tego typu przypomnienie przed rozpoczynającym się ponownie nowym rozdziałem naszego życia w liturgii Kościoła. Od jutra rozpoczynamy kolejne wejście do przeżycia lepiej i głębiej tajemnicy Odkupienia i można ten rok liturgiczny określić jako „rok łaski”. Bóg zna rodzaj ludzki  i wie, że potrzebujemy cyklicznie się odnawiać, powtarzać, przekazywać w żywej liturgii tajemnicę boskiego zaangażowania w nasze niebieskie „prosperitas”, którego zadatki już kosztujemy tutaj na Ziemi, ale wypełnienie ma miejsce tylko w Niebie.

Również w tym ostatnim dniu przed Adwentem zostaje nam dana Dobra Nowina w formie przypomnienia i ostrzeżenia zarazem, abyśmy „na siebie uważali!” (sic!), bo Pan Bóg nie odwołuje statusu Paruzji, albo inaczej Ostatecznego Dnia, jako uroczystości „ruchomej”. Tyle tylko, że „ruchomość” drugiego przyjścia Pana Jezusa na ziemię, kończącego czasy, nie jest związane z fazą Księżyca, jak w przypadku Wielkanocy i wszystkich po niej występujących uroczystości aż do uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa (w pierwszy piątek po Oktawie uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Bożego Ciała), które konsekwentnie od tej daty zależą. Ruchoma Uroczystość Paruzji zależy tylko i wyłącznie od decyzji Ojca Niebieskiego, który daty jej wystąpienia jeszcze nie ujawnił (na szczęście dla wielu z nas), ale o jej pewnym i niespodziewanym nastąpieniu po prostu przypomina.

Dlatego w Ewangelii dzisiejszej pojawiają się słowa Jezusa: czuwajcie, módlcie się i róbcie to w każdym czasie.

Jego ostatnie w Anno Domini 2022, ale na szczęście tylko liturgicznie, przedadwentowe uprzejme przypomnienie.

——————————-

ks. Karol Porczak MS – duszpasterz w parafii pw św. Piotra i Wszystkich Świętych w Peterborough (Wielka Brytania)

——————————-